Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 23-27 април

Община Разлог 

На 23.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 24.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 25.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище: 026036, УПИ IX 219 Кв 42

На 24.04.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Градево: местност Лаго – Изг. Чарк, местност Стружка Река – Лагове, Средорек, Требище

На 24.04.2018 г. /12:30 – 16:15 ч./ –  Разлог: местност Логовете, местност Предел

На 24.04.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Градево: местност Бяла Поляна, Требища

На 24.04.2018 г. /13:30 – 16:15 ч./ –  Разлог: местност Логовете, местност Предел, Предел

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Разлог: Баница

На 26.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище
Община Банско 

На 25.04.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 09:00 – 12:00 ч.; 12:00 – 12:15 ч./ –  Добринище: Адам Трънка, Иван Козарев, местност Гоце Делчев, местност Лаговете, Неуточнен Адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

На 25.04.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Добринище: 9ти Септември, Александър Стамболийски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Даме Груев, Десилица, Иван Галчев, Кирил и Методи, Ленин, Македония, Митко Палаузов, Москва, Търговска, Христо Ботев

На 26.04.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./   На 27.04.2018 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Банско: местност Грамадето

Община Белица

На 23.04.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица: Алекса Сачков, Бор, Братя Миладинови, Владимир Поптомов, Георги Сачков, Гоце Делчев, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местна, Никола Банков, Никола Вапцаров, Радецки, Седма, Фараонска, Чавдар, Чаталджа, Яким Цоков

Община Якоруда 

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Бел Камен

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Бунцево

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Конарско

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Рохлева

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Смолево: 038217

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Черна местна

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:15 – 11:45 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Юруково: местност Каменако

На 25.04.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 11:45 – 12:00 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов, Якорущица

На 25.04.2018 г. /09:15 – 11:45 ч./ –  Якоруда: Васил Левски, Неуточнен Адрес, Пелистър, Яворов