Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 25-29 юни

Община Разлог 

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Баня, Общ. Разлог:   местност Кривосер

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Разлог:   Баба Магдалена, Христо Ботев

На 26.06.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:   15-ти Септември, 5-ти Километър, Бела Река, Гоце Делчев, Кукурево/Бетолово, Местн.Янколова Река, местност Бельов Баир, местност Бетоловото, местност Извора, местност Катарино, местност Кукурево, местност Пети Километър, местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор, местност Реденка, местност Църнако, Опълченска, Проф. Иван Кипров, Св.Климент Охридски

На 26.06.2018 г. /09:15 – 16:00 ч./ –  Разлог:   15-ти Септември, местност Бетоловото, местност Катарино, Св.Климент Охридски

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Безименна

На 26.06.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:   Кокиче, Минно Селище
На 26.06.2018 г. /13:00 – 14:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:   Ангел Даракчиев, Баненска Буна, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Девета, Деветнадесета, извън регулацията, Осма, Тридесет и Втора, Тридесет и Трета, Тридесета, Тринадесета, Шафле Дере, Шестнадесета

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:   Баница

Община Банско 

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Банско:   Цар Симеон

На 25.06.2018 г. /11:00 – 13:30 ч./ –  Добринище:   9ти Септември, Александър Стамболийски, Георги Димитров, Гоце Делчев, Даме Груев, Десилица, Иван Галчев, Кирил и Методи, Ленин, Македония, Митко Палаузов, Москва, Търговска, Христо Ботев

На 26.06.2018 г. /14:30 – 16:00 ч./ –  Банско:   Валевица, местност Грамадето, Найден Геров

На 28.06.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Банско:   местност Малка Ливада, местност Рупчовец

На 28.06.2018 г. /09:15 – 09:45 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ –  Добринище:   9ти Септември, Адам Трънка, Алеко Константинов, Александър Стамболийски, Арсо Пандурски, Атанас Попадийн, Бачо Киро, Благийница, Бор, Бъндерица, Ванюша Валчук, Васил Априлов, Васил Коларов, Васил Левски, Вела Пеева, Гарата, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Темелков, Георги.С.Раковски, Гоце Делчев, Григор Мацин, Григор Пърличев, Даме Груев, Десилица, Димитър Благоев, Еделвайс, Елин Пелин, Иван Вазов, Иван Галчев, Иван Козарев, Иван Попов Деницин, Кирил и Методи, Крушево, Ленин, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Македония, Места, Митко Палаузов, Москва, Незнаен Воин, Неофит Рилски, Неуточнен Адрес, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Опълченска, Освобождение, Охрид, Паисий Хилендарски, Партизанска, Петко Р.Славейков, Петър Галчев, Пирин, Попово Езеро, Първи Май, Софроний, Тодор Каблешков, Търговска, Хан Аспарух, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Самуил, Цар Симеон, Читалище, Чобан Бойчо, Шипка, Юрий Гагарин, Яне Сандански

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Банско:   местност Свети Георги, Патриарх Евтимий

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Гостун

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Добринище:   Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Димитров, Георги Темелков, Иван Галчев, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Места:   І-92  Кв.6

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Обидим:   000024 ЕККТЕ 53059, местност Долене

На 28.06.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 12:30 – 13:15 ч./ –  Филипово, Общ. Банско:   VІІІ-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13

На 28.06.2018 г. /09:15 – 13:00 ч./ –  Банско:   местност Рупчовец

На 28.06.2018 г. /09:30 – 09:50 ч.; 12:50 – 13:15 ч./ –  Добринище:   Адам Трънка, Иван Козарев, местност Гоце Делчев, местност Лаговете, Неуточнен Адрес, Тодор Каблешков, Хан Аспарух

Община Белица 

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   9-ти Септември, Алекса Сачков, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Георги Андрейчин, Гоце Делчев, Димо Хаджидимов, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, местност Андрианов Чарк, местност Семково, Митко Саев, Никола Вапцаров, Осма, Полковник Иван Тричков, Р-Н Стопански Двор, Равен, Чавдар, Четвърта, Шеста

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Белица, Общ. Белица:   9-ти Септември, Алекса Сачков, Бор, Борис Клементиев, Братя Миладинови, Васил и Сава Кокарешкови, Владимир Поптомов, Волгоград, Втора, Георги Андрейчин, Георги Андриянов, Георги Кирков, Георги Сачков, Гоце Делчев, Грънчар, Даме Груев, Девета, Димитър Даракчиев, Димо Хаджидимов, Единадесета, Иван Алексов, Иван Апостолов, Иван Вазов, Илинден, Кирил и Методи, Люлин, Места, местност Семково, Мусала, Народна Победа, Неуточнен Адрес, Никола Банков, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Пета, Полковник Иван Тричков, Първа, Равен, Радецки, Рила, Сава Стенчин, Седма, Серги Чонков, Симеон Кавракиров, Стара Планина, Трета, Тутракан, Фараонска, Христо Ботев, Христо Смирненски, Чавдар, Чаталджа, Четвърта, Шипка, Яким Цоков, Яне Сандански

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   Втора, Двадесет и Първа, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Осемнадесета, Пета, Петнадесета, Първа, Седемнадесета, Тринадесета, Христо Ботев, Четирнадесета, Шеста, Шестнадесета

На 26.06.2018 г. /09:15 – 09:30 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Белица, Общ. Белица:   Владимир Поптомов

На 26.06.2018 г. /10:30 – 12:00 ч./ –  Краище, Общ. Белица:   І-500, Кв.35, Втора, Девета, извън регулацията, Неуточнен Адрес, Пета, Седемнадесета, Седма, Четвърта, Шеста

Община Якоруда 

На 27.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бел Камен

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Дагоново

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Юруково:   029014 и 029015, Масив 29 Поквс, местност Каменако

На 25.06.2018 г. /09:00 – 09:30 ч./   На 29.06.2018 г. /16:00 – 16:30 ч./ –  Якоруда:   Богдан Войвода, Христо Ботев, Цар Борис III/Георги Димитр, Яворов, Якорущица

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бунцево

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Рохлева

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Смолево:   038217

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково:   местност Каменако

На 27.06.2018 г. /09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:   Васил Левски, Витоша, местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г.Бицин/, Яворов, Якорущица

На 27.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Якоруда:   Яворов

На 27.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Конарско

На 27.06.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:15 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Черна Места