Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 9-13 юли

Община Разлог 

На 10.07.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Разлог:  Bgl1203, Безименна, Васил Левски, Георги Финдрин, Голак, Екзарх Йосиф, Изворите, Крапа, Македония, Местност Извора, Местност Малък Чурулец, Местност Пром. Зона-Горен Стопански Двор, Полковник Лазар Нишков, Предел, Пром. Зона-Горен Стопански Двор, Шейново

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Разлог:  Баница

Община Якоруда 

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бел Камен

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Бунцево

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Конарско

На 11.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Рохлева

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 08:45 – 16:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Смолево:  038217
На 11.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Черна Места

На 11.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч.; 08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Юруково:  Местност Каменако

На 11.07.2018 г. /08:45 – 09:00 ч.; 15:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Васил Левски, Витоша, Местност Трещеник, Неуточнен Адрес, Ореховица, Пелистър, Трещеник, Цар Борис III/Георги Димитр, Черковна/9 Септември/, Четвърта /Г. Бицин/, Яворов, Якорущица

На 11.07.2018 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Якоруда:  Яворов