Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 15 – 19 април

Община Разлог

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:15 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Имот 032105, Местност „Ано“
На 18.04.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ – Разлог: Христо Ботев
На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:15 Ч./ – Разлог: Местност Бетоловото, Св.Климент Охридски
На 19.04.2019 Г. /09:00 – 16:15 Ч./ – Разлог: Местност Бетоловото, Местност Църнако

Община Банско
На 15.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Банско: Еделвайс, Найден Геров, Симеон Молеров, Сливница, Цар Симеон, Яне Сандански

На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Гостун
На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Места: І-92 Кв.6
На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Обидим: 000024 Еккте 53059, Местност Долене
На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Филипово, Общ. Банско: 001319, Vііі-138, Кв.13, Vііі-34 Кв.13На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Банско: Местност Свети Георги
На 15.04.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 09:30 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:30 – 16:30 Ч./ – Добринище: Борис Парапунов, Васил Коларов, Гарата, Георги Темелков, М. Тепченик, Незнаен Воин, Охрид, Тодор Каблешков
На 15.04.2019 Г. /08:15 – 16:15 Ч./ На 16.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 17.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Добринище: М. Тепченик
На 16.04.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч. По Искане На „Есо“ Еад/ На 18.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ На 19.04.2019 Г. /08:30 – 16:30 Ч./ – Обидим: 000024 Еккте 53059

Община Якоруда
На 15.04.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Якоруда: Айдаре, Алпийска, Белмекен, Бунтишка, Бърдо, Васил Левски, Даме Груев/Никола Вапцаров/, Кожух, Лазарец, Места/П.Джеджеров/, Мусала, Петко Р.Славейков, Пирин, Родопи, Стара Планина, Стойко Маджере, Стокевица, Хаджи Никола Вардев, Хаджиалиш/Чавдарци/, Христо Ботев, Цар Борис Iii/Георги Димитр, Яворов, Якорудски Бор