Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 2-6 декември

Община Разлог

На 02.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 03.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./   На 05.12.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Баня, Общ. Разлог:  III, кв. 49, IV-57020 III-57020, Ангел Даракчиев 1, Баненска Буна 47, 31, 3, Втора 8, 52, 14, 29, 32, 6, 30, 5, 31, 27, 28, 20, 35, 1, 48, 18, 7, 26, 4, 15, 24, 17, 9, 13, 36, 46, 21, 10, 44, Девета 2, Деветнадесета 1, Неофит Рилски 99, 46, 11, Осма 9, Пета 54, 34, 48, 46, 32, 38, 52, 58, 42, 50, Петнадесета 3, 4, 2, ПИ №02693.501.1044, Първа 18, 2, 6, 20, 21, 13, 1, 31, 16а, 12, 27, 8, 11, 15, 22, 10, 16, Седемнадесета 3, 1, Тринадесета 7, 9, 16, УПИ XIx-610 Кв 44, Четвърта 19, 17, 15, 13, 21, 9, 4, 11, 2, 39, Четиринадесета 2, 1, Шеста 43, 23, 41, 44, 31, 21, 17, 20, 22, 45, 29, 18, 39, 37, 16, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 30, 35, Шестнадесета 19, 17, 4, 6, 1, 3, 13, 9, 15, 7, 8

На 02.12.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 03.12.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 04.12.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 05.12.2019 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Разлог:  Вихрен 4, 10, 7, 2, 5, 11, 7а, 1, 3, 6, 14, 8, 17, 12, 15, 19, Занаятчийска 30, 38, Изток ТП Изток, Кафе, 6, Искър 3, 1, 7, 19, 4, 13, 15, 21, 9, 5, 10, 25, 17, 2, 8, Малина, Марица 2, Неуточнен Адрес, Нов път, Св.Св.Кирил и Методий 4 А, Стара Планина 4, 1, 2, 5, 15, 99, 38, 10, 101, 7, 2, 17, 13, 11, 9, 37, 3, 33, Трети Март 2, 1, 7, 9, 5, 4, Явор 1, 2

На 03.12.2019 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Елешница, Общ. Разлог:  9-ти Май 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 11, 17, 5, 19, 21, Безименна 6, 5, 8, 3, Братя Миладинови 26, Варош 21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 9, 22, 5, 4, Васил Бельов 65, Васил Левски 20, 18, 22, 16, 13, 11, Втора 2, Георги Димитров 66, 38, 163, 18, 81, 44, 85, 56, 100, 59, 87, 22, 70, 76, 93, 65, 80, 94, 144, 68, 72, 60, 57, 99, 91, 63, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 98, 27, 97, 45, 84, 62, 53, 49, 88, 69, 79, 74, 48, 46, 114, 73, 83, 54, 64, 42, 58, 96, 50, 86, 108, 90, 101, 77, 40, 106, 92, 75, 51, Иван Вазов 1, 2, 6, 5, 4, 7, 12, 10, Кокиче 35, 29, 14, 17, 4, 21, 37, 2, 31, 26, Комсомолска 1, 11, 9, Минно Селище Църква, Фуражомелка, Младост 27, Рила 2, Трета 2, Четвърта 5, 1, 2, 3,  19
На 04.12.2019 г. /09:45 – 12:30 ч./ –  Разлог:  Александър Стамболийски 36, Братя Каназиреви 34, 36, 59, 63, 55, 53, 38, 32, 40, 43, 41, 37, 49, 39, 47, Братя Кулини 16, 10, 7, 8, 13, 17, 14, 12, 11, 15, 5, 9, 18, Войнишка 1, 11, 5, 3, 9, 5а, 8, 12, 7, 6, Екзарх Йосиф 13, Подполковник Спиридонов 26, 16, 5, 11, 28, 3, 6, 22, 30, 1, 18, 10, 20, 14, 7, 9, 12, 8, 24, Хан Аспарух 7, 1, 5, Шейново 2, 6,  От ТП Културен Дом

На 04.12.2019 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Разлог:  15-ти Септември 1, Братя Каназиреви 67, 71, 7, 65, 44, 73, 69, 7, 36, 40, 43, 9, 75, Братя Копанарови 2, 3, 3, 3 3, Екзарх Йосиф 18, 5, 6, 21, 13, 26, 24, 5, 17, 30, 11, 12, 1, 15, 14, 20, 28, 22, 5 5, 8, 16, 4, 2, 19, 10, Ж.К.Кцх, Изворите 3, 7, 5, 9, 1, Илинден 7, 5, 2, 3, 1, К Ц Х 2, 14, 5, 7, 6, Подполковник Спиридонов 4, 2, Стефан Стамболов 3 3,  От ТП Кцх, 5

На 05.12.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Разлог:  Вихрен 22, 7, 20, 18, 24, 19, 17, 5, 3, Дунав 3, 10, 5, 19, 2, 1, 6, Занаятчийска 13, 42, 43, 39, 31, 30, 32, 9, 35, 3, 50, 4, 22, 33, 6, 7, 12, 46, 45, 11, 20, 14, 47, 2, 23, 25, 26, 29, 5, 52, 41, 34, 37, 51, 38, 10, 44, 28, 24, 48, 54, 16, 21, 19, Изгрев 44, 34, 38, 12, 14, 24, 18, 16, 30, 22, 2, 6, 40, 26, 8, 36, 32, 20, Изток 99, Искър 65, 26, 35, 53, 12, 6, 16, 14, 57, 31, 10, 39, 59, 28, 27, 45, 41, 33, 30, 37, 18, 47, Марица 1, 2, 4, 3, Стара Планина 8, 39, 99, 33, 58, 19, 21, 25, 27, 31, 89, 37, 29, 96, 23, Странджа 1, 2, 3, 4, Трети Март 9, 8, 2, 92, 10, 1, Черна Река Плевня, Юндола 1, 4, Явор 10, 12, 5, 8, 7

На 05.12.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Горно Драглище:  Първа 16

На 05.12.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Долно Драглище:  Повилион

Община Банско

На 02.12.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Банско:  Грамадето 4 Д, 4 В, 8 А, 1 Д, 4 А, 4 С, 4, 8 Д, Кралев Двор 5 Б, местност Грамадето А, Найден Геров 20 В, 20 Д, 20 С

На 02.12.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Банско:  местност Свети Иван Б3, Б1, Б2, А2, А1, Св.Иван Рилски 4, Свети Иван 4 А-1

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Банско:  местност Свети Георги

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Гостун

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Добринище:  Борис Парапунов 6, 4, Васил Коларов 14, Гарата 9, 1 Апартамент, 16, Георги Темелков 8, М. Тепченик, Незнаен Воин Комплектен Трафопост Ктп 2х630, Охрид 6, Тодор Каблешков 6, 4, 28, 99, 14, 26, 10, 22, 18, 20, 2, 30, 16, 24,  кв.87

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Елешница, Общ. Разлог:  Имот 032105, местност  Ано

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Места:  І-92 кв.6

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Обидим:  000024 Еккте 53059, местност Долене

На 03.12.2019 г. /08:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 06.12.2019 г. /14:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Филипово, Общ. Банско:  001319, Vііі-138, кв.13, Vііі-34 кв.13

На 03.12.2019 г. /09:30 – 12:30 ч./ –  Банско:  Явор 34 С, 9, 99 Д, 99 1, 99, 99, В, 99 Мазе, 99 С, 99 1

На 03.12.2019 г. /13:15 – 16:15 ч./ –  Банско:  местност Парцалето