Камера на Живо от Центъра на Разлог

Планирани прекъсвания на тока, в Разлог и региона, за периода 17 – 21 юли

Община Разлог
На 17.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Разлог Бела Река 32, Павильон, 11, 66, 38, 65 Магазин №4, 68, 9, 40, 5, 44, 82, 69, 7, 22, 50, 34, 70, 74, 3, 84, 56, 46, 76, 14, 48, 80, 64, 72, 78, 62, 1; Васил Левски 2; Възраждане 24, 34, 32, 22, 1, 36, 26, 28, 30, 19; Иван Вазов 23; Крапа 2, 21, 9, 4, 14, 24, 1, 8, 16, 6, 10, 22, 17, 13, 15, 5, 20, 7, 18, 3; Места 6, 1, 2, 3, 4, 5, 10; Поп Богомил 7, 15, 3, 19, 2, 5, 3а, 13, 9, 17, 6, 11, 1; Преображение 1; Родопи 10; Тодор Александров 7, 14, 11, 10, 13, 9, 8, 15, 16, 12; Хан Крум 8, 10, 9, 1, 5, 3, 6, 4, 7; От ТП Гимназия
На 18.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Баня, общ. Разлог III, кв. 49 Ангел Даракчиев 1; Баненска Буна 3, 47, 31; Втора 8, 14, 52, 29, 26, 32, 4, 15, 6, 30, 5, 24, 17, 31, 27, 28, 9, 13, 20, 36, 35, 46, 1, 21, 10, 44, 18, 48, 7; Девета 2; Деветнадесета 1; Неофит Рилски 99, 46, 11; Осма 9; Пета 54, 34, 48, 46, 24, 30, 32, 38, 52, 58, 42, 20, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 18, 12, 2, 27, 20, 6, 8, 11, 15, 21, 13, 22, 1, 31, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Тринадесета 16, 9, 7; УПИ XIx-610 Кв 44 Четвърта 19, 17, 15, 2, 13, 21, 39, 9, 4, 11; Четиринадесета 1, 2; Шеста 45, 23, 18, 29, 44, 16, 37, 39, 41, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 31, 21, 30, 35, 43, 17, 20, 22; Шестнадесета 13, 9, 15, 17, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 3
На 19.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Разлог Бойков Рид Местност Бойков Рид Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кулата Местност Раплево Вила; Местност Шипоко
На 20.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Разлог Бойков Рид Местност Бойков Рид Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кулата Местност Раплево Вила; Местност Шипоко
На 20.07.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Разлог 15-ти септемврии 5-ти Километър Гоце Делчев 59, 100, 26, 55, 56; Кукурево/Бетолово Местност Бельов Баир Местност Бетоловото Временно Захранване, Сграда, М. Бетоловото До М. Круше, Почивна Станция Длс; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Пети Километър Фургон, Краварник, Цех; Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор Работилница; Местност Реденка Комплекс, 8, 12, Къща-Реденка, 2 1, 3, 5, 6, 1, Осветление, 11, 19, 10, 17, 21, 23, 22, 7, 18, общ Електромер Къщи 1-8, общ Електромер Къщи 9-15, 13, 20, 9, 15, 24, 4; Местност Църнако Местн.Янколова Река бл.С, бл.В, бл.В, бл.В; Бунгало, Трафопост Аст, 21
На 20.07.2017 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Разлог 15-ти септемврии 5-ти Километър Гоце Делчев 59, 100, 26, 55, 56; Кукурево/Бетолово Местност Бельов Баир Местност Бетоловото Временно Захранване, Сграда, М. Бетоловото До М. Круше, Почивна Станция Длс; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Пети Километър Фургон, Краварник, Цех; Местност Пром.Зона-Горен Стопански Двор Работилница; Местност Реденка Комплекс, 8, 12, Къща-Реденка, 2 1, 3, 5, 6, 1, Осветление, 11, 19, 10, 17, 21, 23, 22, 7, 18, общ Електромер Къщи 1-8, общ Електромер Къщи 9-15, 13, 20, 9, 15, 24, 4; Местност Църнако Местн.Янколова Река бл.С, бл.В, бл.В, бл.В; Бунгало, Трафопост Аст, 21
На 20.07.2017 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Разлог Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник
На 21.07.2017 г. /13:15 – 13:30 ч./ – Баня, общ. Разлог;Градево; Местност Бяла Поляна Местност Калугерица Местност Лаго – Изг. Чарк Местност Мах.Кацарска Местност Стружка Река – Лагове Средорек Требища Требище Вила;Разлог; База Предел Бойков Рид Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Бойков Рид Вила, Стопанска Постройка, Овчарник, Вила, Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кошольовото Вила, Стопанска Постройка, Вила; Местност Кулата Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети Километър Ферма, Заповед 72 Часови Проби на КТП Цех; Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, Сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна Сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор Местност Раплево Вила, 1; Местност Скалата Местност Солището Местност Тишето Бунгала Болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна Сграда, Вила, Вила, Вила; Предел Бунгало; Черна Река
На 21.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Разлог Бойков Рид Местност Бойков Рид Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кулата Местност Раплево Вила; Местност Шипоко
На 21.07.2017 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Баня, общ. Разлог;Градево; Местност Бяла Поляна Местност Калугерица Местност Лаго – Изг. Чарк Местност Мах.Кацарска Местност Стружка Река – Лагове Средорек Требища Требище Вила;Разлог; База Предел Бойков Рид Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Бойков Рид Вила, Стопанска Постройка, Овчарник, Вила, Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кошольовото Вила, Стопанска Постройка, Вила; Местност Кулата Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети Километър Ферма, Заповед 72 Часови Проби на КТП Цех; Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, Сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна Сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор Местност Раплево Вила, 1; Местност Скалата Местност Солището Местност Тишето Бунгала Болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна Сграда, Вила, Вила, Вила; Предел Бунгало; Черна Река
На 21.07.2017 г. /09:30 – 13:15 ч./ – Градево Местност Бяла Поляна Местност Калугерица Местност Лаго – Изг. Чарк Местност Мах.Кацарска Местност Стружка Река – Лагове Средорек Требища Требище Вила;Разлог; База Предел Бойков Рид Изворите 126; Местност Баба Цвета Вила, Вила; Местност Бойков Рид Вила, Стопанска Постройка, Овчарник, Вила, Обор, Имот, Вила, 1, Сервиз; Местност Кошольовото Вила, Стопанска Постройка, Вила; Местност Кулата Местност Кулиното Чайна, Ретранслатор и Чайна; Местност Логовете Бунгало, Вила, Мандра, Вила, Касетка, Вила, Помпа, Стопанска Постройка, Вила, Касетка, Мандра; Местност Мразеница Горски Пункт; Местност Пети Километър Ферма; Местност Предел Курорт Предел, Вила, Хотел, Хотел, Курорт Предел, Вила, Почивна Станция, Почивна База, Вила, Ретранслатор, Почивна Станция, Помпа, Вила, Базова Станция, Лагер, Вила, Вила, То Офиси и Магазин За Цветя, Сграда, Почивна База, Пункт, Лагер, Ски-Влек, Чайна, Почивна База, Почивна Станция, Вила, Горски Пункт, Вила, Почивна База, Стол, Кафе, Кантон, Фургон, Преместваем Търговски Обект, Бунгала, Горски Пункт Планковото, Ресторант, Закуски, Жилищна Сграда, Магазин, Бунгало, Почивна Станция, 1 Вила, 1, Каравана, Хижа; Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор Местност Раплево Вила; Местност Солището Местност Тишето Бунгала Болница Разлог, Вила, Почивна База Длс, Обект; Местност Шипоко Вилна Сграда, Вила, Вила, Вила; Предел Бунгало

Община Банско 
На 19.07.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Банско Байкушева Мура 2, 20, 11, 8, 10, 4, 15, 18, 14, 6, 5, 17, 9, 3, 5а, 1, 12, 16, 22; Бъндерица 17, 11, 9, 4, 7, 3, 5, 30, 14, 1, 15, 6, 10, 13, 8, 20, 12; Граф Игнатиев 18, 8, 9, 6, 20, 16, 22, 4, 3, 7, 14, 10, 2, 12, 1, 1а, 5, 11, 8а, 4а; Местност Малка Ливада Одрин 4, 5а, 2, 3, 5, 4а, 1; Палиго Ден 8, 3, 5, 8, 4, 13, 1, 6, 3, 15, 7, 9, 17, 11; Плиска 9; Предел 10, 28, 12, 2, 32, 29, 22, 27, 13, 44, 18, 14, 31, 20, 25, 26, 30, 36, 7, 9, 34, 24, 11, 15; Рила 18, 37, 23, 10, 35, 17, 20, 13, 8, 31, 25, 34, 36, 16, 14, 24, 22, 32, 21, 29а, 26, 28а, 29, 9, 28
На 19.07.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Банско Барбара Рютинг 4, 10, 6, 1, 2; Братя Велеганови 13, 6, 1, 11, 18, 14, 6, 8, 16, 12, 3, 9, 7, 2; Васил Друмев 6, 3; Добри Чинтулов 3; Захари Зограф 6; Минго Тодев 4; Найден Геров 15, 5, 1, 13; Пейо К.Яворов 8, 41, 29 1, 22, 5, 29, 34, 24, 41, 26, 21, 12, 39, 38, 10, 25, 27, 30, 20, 36, 17, 32, 23, 28, 13, 18, 15, 11; Райна Княгиня 6, 7 1, 4, 13, 15; Св.Иван Рилски 15, 22, 5, 11, 4, 19, 23, 3, 14, 17, 7, 13, 9, 10, 6, 24, 12, 21, 42, 18, 1, 26; Тодор Каблешков 125, 135; Хаджи Димитър 1, 4; Христо Матов 18, 16, 13, 2, 14, 11, 7, 12, 20, 9, 21; Цар Калоян 25, 38, 33, 34, 30, 31, 15, 28, 19, 29, 27, 32, 17, 40, 36, 42; Явор 58; Касета До ТП Гърмеа

Община Белица
На 18.07.2017 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Горно Краище