Камера на Живо от Центъра на Разлог

Поддържане и усъвършенстване на уменията за екипна дейност

На 23 и 24 март в местността Бетоловото край Разлог се проведе двудневен обучителен семинар на синдикалния актив на СБУ на общините Петрич, Банско и Разлог.

Броят на синдикалните членове в тези общини е над 85 % от заетите в сферата на образованието. Бяха обсъдени и дискутирани въпроси  от организационен, трудово-правен, социално-икономически и професионален характер с практическа насоченост. Лектори бяха Красимир Попов – заместник председател на СБУ, Иван Кънчев – главен експерт в Централата на СБУ и Павлина Петрова – експерт юрист на СБУ. Присъстваха още Димитър Джупанов – общински координатор н КНСБ и Бонка Ичкова – областен координатор на СБУ.
Обучението беше полезно и необходимо както за новоизбрани председатели на синдикални организации в учебните заведения, така и за тези с достатъчен опит.

Председателите на трите общински координационни съвети Стефка Христова, Цонко Манчев и Росица Тумбева осигуриха подходяща и приятна атмосфера за семинара, в който се включиха повече от 40 учители от трите общини. Постигнатите синдикални успехи се дължат на добрата съвместна работа и координация на синдикати, местни власти и работодатели.