Камера на Живо от Центъра на Разлог

Подновяват категориите на туристически обекти в Разложко

Общинска администрация – Разлог уведомява всички лица, извършващи туристическа дейност на територията на Община Разлог, че през 2018 г. започна подновяването на категорията на категоризираните през 2011г. и 2013г. обекти, съгласно §5 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за туризма и чл.133, ал.2 от Закона за туризма.

Лицата, които желаят да продължат да извършват туристическа дейност в три месечен срок преди изтичането на досегашната категория, следва да декларират желанието си категорията на обекта да бъде потвърдена или да бъде получена категория, различна от определената до момента.

За целта е необходимо да подадат заявление в информационния център на община Разлог, находящ се на ул. „Шейново“ №2, където ще им бъдат предоставени необходимите документи за попълване.
В противен случай след изтичането на 2018г., категорията на обекта ще им бъде прекратена, съгласно чл.137, ал.1, т.1 от Закона за туризма.
На лицата, които извършват туристическа дейност в даден обект без утвърдена категория ще им бъдат наложени санкции съгласно чл.206 от Закона за туризма.

За допълнителна информация: тел. 0747 / 80 095 – Боряна Самарджиева – специалист отдел ОСиТ