Камера на Живо от Центъра на Разлог

Почистват и дезинфекцират ВиК мрежата в Разлог и региона, водата няма да е годна за пиене. Вижте датите!

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите абонати, че в периода 19.06.2017 г. – 21.07.2017 г. ще бъде извършена профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на населените места, експлоатирани от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД Благоевград.

РП Разлог – Община Разлог, гр. Разлог, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. ДолноДраглище, с. Баня, с. Бачево, с. Елешница, местност “Бетеловото”; Вижте графика тук

Община – Банско, гр. Банско, с. Места, с. Кремен и с. Обидим; Вижте графика тук

Община – Якоруда, гр. Якоруда и с. Юруково. Вижте графика тук

В посочения период, горецитираните населени места ще бъдат с нарушено водоподаване.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обръща внимание на всички потребители, че водата няма да бъде годна за питейни нужди.