Камера на Живо от Центъра на Разлог

Почистват и дезинфенкцират ВиК мрежата в Баня, Банско и Якоруда

Почистване и дезинфекция на резервоарите и водопроводната мрежа се извършва в няколко населени места в региона.

От днес се почистват резервоарите в с. Баня, община Разлог. Действия по почистване са предприети е ниската час на Банско и ще продължат до 4 юли. Почистване и дезинфекция започнаха и в Якоруда.

Вижте пълния график 

за извършване на профилактика в община Разлог

В посочения период, изброените населени места ще бъдат с нарушено водоподаване и водата няма да бъде годна за питейни нужди.

Вижте пълния график за извършване на профилактика в община Банско и община Якоруда