Камера на Живо от Центъра на Разлог

Предизвикателство за всеки! НП „Пирин“ стартира конкурс „През девет планини в десета“. Природата на Пирин през твоите очи

Национален парк Пирин заедно с любезното съдействие на община Банско стартира конкурса „През девет планини в десета“. По случай 55 годишнината от създаването му този ноември всеки желаещ ще може да изпраща снимки, рисунки и/или есета по темата.

Конкурсът ще разпали въображението на участниците. Той цели да стимулира позитивно отношение към природата и нейното опазване. Стремежът човекът да се сравни с нещо толкова величествено, прави избора ѝ за вдъхновение за конкурса напълно естествен.

Всеки желаещ да вземе участие в конкурса има за задачата да покаже какво означава природата за него и как я вижда. Ограничения във възрастта няма. Всички фотографии, рисунки и есета трябва да бъдат съобразени с темата и да показват природа на територията на Национален парк Пирин. 
За участник се позволяват по до три снимки във формат JPG, три рисунки и едно есе. Крайният срок е 15.10.2017 г. Заедно с произведенията трябва да се изпратят още име и фамилия, възраст, населено място, e-mail, заглавие на снимката и кратко описание къде е направена и какво изобразява. Адресът е обл. Благоевград, общ. Банско, гр. Банско 2770, ул. България №4 или на e-mail: pirin_np@abv.bg.

Гласуването ще се извърши онлайн във фейсбук страницата на Национален парк Пирин. Трите публикации, които съберат най-много гласове до 31.10.2017 г., ще получат грамоти и предметни награди.