Камера на Живо от Центъра на Разлог

Преди 13 000 години на Земята е имало апокалипсис

Учените от Чикагския университет са открили доказателства, че преди около 13 000 години на Земята е паднала комета с диаметър над 100 километра. Космическото тяло се разпаднало на фрагменти, които „бомбардирали“ Северна и Южна Америка, западната част на Европа и Азия.

Това причинило „астероидна зима“, масивното изчезване на плейстоценовата мегафауна и изобилните горски пожари. Това се съобщава в статия, публикувана в The Journal of Geology. Следи от катастрофата са открити при анализа на ледените ядра, извлечени от гренландските ледници. По този начин в ледения слой, образуван в късния Dryas (последен етап на последното заледяване), е открито аномално количество платина, което показва, че този елемент е бил изхвърлен в земната атмосфера в резултат на катастрофално събитие.  Също така в залежите от лед има следи от глобални горски пожари.
Наблюдава се увеличение на съдържанието на горивни продукти от биомаса – амоняк, азотен оксид и ацетат. Районът, на който растителността е напълно унищожена от пожара, се оценява на 10 милиона квадратни километра (9% от общата биомаса на Земята).

Източник TrafficNews.bg