Камера на Живо от Центъра на Разлог

Предупредиха официално хотелиерите в община Банско

banskoobsht2Администрацията на община Банско отправи официално съобщение към всички хотелиери на територията на общината. Всеки от тях ще трябва да следва новите промени в закона.

Всички лица, които извършват туристическа дейност на територията на общината, ще трябва да следват приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма, обнародван в ДВ, бр.75 от 27.09.2016 г.

Съгласно новите правила всеки хотелиер е длъжен да води регистър за настанените туристи. Местата за настаняване от клас А задължително трябва да се въвеждат в електронна форма. Всеки, който наруши разпоредбата, подлежи на санкции. Физическите лица, хванати в нарушения, ще трябва да заплатят 2 000 лв, а юридическите – 7 000 лв.

Министърът на туризма е длъжен в срок до 12 месеца от влизането на закона в сила да осигури интерфейси за съответен обмен на данни с Единната система за туристическа информация. При него обменът и обработката на данните от регистрите на настанените туристи ще става чрез пряк канал за връзка между хотелиерите и Единната система /ЕСТИ/, без задължителното информацията да се предава първо на общината и после вторично да се въвежда.
Докато ЕСТИ влезе в сила, всички лица, извършващи хотелиерски дейности, ще трябва ежемесечно да подават справка-декларация, с която да декларират броя на реализираните нощувки по досегашния ред.

Източник bansko.net