Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 18-21 април

Община Разлог  

На 18.04.2017 г. /09:00 – 09:15 ч./ – Разлог; Местност Байова Борика 1, А, 1, С, Б, Д, А; Местност Бетоловото временно Захранване; Местност Извора Хотел Болкан Джуел; Местност Писана Черква Местност Църнако А, С, В, А, Д, А, F, К, А, 3 В, Е, I, Н, L, 3 С, В, Д, 10 Е, А, F, С, Д, Общи Части, G, I, J; 1 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

На 20.04.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Баня, Общ. Разлог III, Кв. 49 Ангел Даракчиев 1; Баненска Буна 47, 31, 3; Втора 8, 14, 52, 29, 32, 6, 5, 30, 31, 27, 28, 20, 35, 1, 48, 18, 7, 26, 15, 4, 24, 17, 9, 13, 36, 46, 21, 10, 44; Девета 2; Деветнадесета 1; Неофит Рилски 99, 46, 11; Осма 9; Пета 54, 24, 30, 20, 34, 48, 46, 32, 38, 52, 58, 42, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 18, 2, 6, 20, 21, 13, 1, 31, 12, 27, 8, 11, 15, 22, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Тринадесета 7, 9, 16; УПИ XIX-610 Кв 44 Четвърта 19, 17, 15, 13, 21, 9, 4, 11, 2, 39; Четиринадесета 2, 1; Шеста 43, 23, 44, 41, 31, 21, 20, 17, 45, 22, 18, 29, 39, 37, 16, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 30, 35; Шестнадесета 19, 17, 4, 6, 1, 3, 13, 9, 15, 7, 8
Община Банско  

На 18.04.2017 г. /09:00 – 09:15 ч./ – Банско 02676. 501. 3746 02676. 501. 4674 Беласица 12, 6, 1 Къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 3; България 67, 43; Бъндерица 51, 66, 66 А, 51 Хотел Маунтвюлодж, 74, 51 А, 12 А, 51 A, 51 1, 70, 72, 50, 48, 25, 40, 31, 35, 52, 62, 42, 34, 46, 44, 38, 29, 33, 28, 21, 26, 22, 24, 23, 19, 62, 37, 56, 41, 54, 68, 41; Бяло Море 1; Васил Априлов 2, 1, 5, 3, 4, 8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6; Георги Голев 1; Глазне 12 В; Димчо Дебелянов 1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4; Забиница Иконом К. Чучулайн 60, 34, 22, 32, 40, 2, 36 А, 42 Б, 36 Б, 26, 30 М, 20, 40 1, 28, 72, 74-78; Княз Борис I 7; Кръсьо Асенов 10, 7, 2, 6, 12, 3, 1, 17, 13, 1, 3, 1, 1, 3; Места 24, 21, 12, 21 4, 30, 17, 29, 26, 17 Гараж № 6, 28, 30, 19, 21 3, 21 2, 23, А, 23 Б, 23 А, 23; Местност Герачини улици Местност Забиница жилищен Комплекс, Работилница, Магазин, Кафе, Цех, Работилница, Цех, Склад; Местност Малка ливада Банзиг; Местност Парцалето Хотел Сънрайз; Местност Шипоцко 1, Апартаментен Комплекс, 4, 4, 5, 1, В А, 1, А, В, В 1, А, В, С; Митрополит Пимен 4; Моратово Езеро А, В, Б, 3, 10, 77 Б, 1; Муратово Езеро Найден Геров 1; Неофит Рилски 28; Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград; Одрин 6; Орце Попйорданов 236 временно Захранване, 263, 3, 4; Отец Стефан Камберов 1; Палиго Ден 17, 10; Панайот Хитов 26, 1, 3 1, 3 Ф, 3, 3 Апартамент, 3 2, З, 3 Пералня, 5, 18, 14, 12, 32, 16, 10, 28, 22, 20, 26, 30, 1, 8, 3, 2; Патриарх Евтимий 2 А, 2, 11, , , Офис 3; Пере Тошев 12; Плиска 13, 15, 2, 19, 6, 16, 7, 5, Тп Мостове, 4, 3, 8; Родопи 14; Славянка 14, 2, 11, 19, 12А, 8, 18, 25, 7, 21, 17, 3, 13, 23, 16, 20, 5, 22, 9, 6, 15, 12, 24, 10; Сливница 3; Стефан Караджа 75, 37, 45, 38, 43, 40, 36, 77 Б, 2, 77 А, 11, 70, 2 2, 87, 76, 77, 75 1, 79, 75, 68, 52, 37, 33, 47, 48, 34, 66, 61, 54, 60, 30, 33, 41, 51, 49, 56, 42, 51, 51 А, 53, 51 Сутерен и Асансьор, 50, 44, 35; Хан Аспарух 1, 11 1, 13, 2, Гараж 3, Гараж 2, 5, 18, 7, 2, 32, 34, 25, 20, 23, 5, 8, 3, 4, Гараж 1, Гараж 4, 11, 14, 1, 4, 21, 27, 6, 16; Христо Ботев 40; Христо Смирненски 3, 1 1, 12, 9, 7, 10, 11, 6, 1, 1, 15, 19, 18, 22, 8, 16, 14, 5, 17, 42, 21, 27, 28, 23, 40, 30, 36, 29, 38, 34, 32, 1; Цар Симеон 2В обект, 2, 41, 2В обект; Явор 34 С, 9, 99 Д, 99 1, 99, 99, В, 99 Мазе, 99 С, 99 Д, 99 1, 39, 25, 37, 29, 27, 31, 33 1, 83 А, 42, 13, 3, 11, 17, 19, 15, 2, 5, 21, 1, 9, 23, 12, 47, 49, 34 1, 34 В, 34, 34, 34 Б, 29; ТП Мостове, Тп Хижа Яворов, 1 – по искане на „ЕСО“ ЕАД.

Община Белица  

На 18.04.2017 г. /09:00 – 09:15 ч./ – Белица, Общ. Белица Местност Семково Хотел Рила

На 18.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Бабяк

На 19.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Бабяк

На 20.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Бабяк

На 21.04.2017 г. /10:00 – 16:00 ч./ –  Бабяк

Община Якоруда  

На 19.04.2017 г. /10:15 – 11:45 ч./ – Орцево Махала Върхари.