Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 9-13 май

cez1Община Разлог

На 11.05.2016 14:30 – 16:30ч. Баня, Общ. Разлог III, кв. 49 Баненска Буна 3; Втора 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 8, 9; Девета 2, 23; Неофит Рилски 11; Осма 9; Пета 20, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58; Петнадесета 2, 3, 4; Първа 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 27, 31, 6, 8; Седемнадесета 1, 3; Трета 18; Тринадесета 16, 25; Четвърта 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 39, 4, 9; Четиринадесета 1, 2; Шеста 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Шестнадесета 1, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Белица, Общ. Белица; Васил и Сава Кокарешкови 5; Митко Саев 14
На 14.05.2016 09-14.30ч. Баня, Общ. Разлог III, кв. 49 Баненска Буна 3; Втора 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 8, 9; Девета 2, 23; Неофит Рилски 11; Осма 9; Пета 20, 24, 26, 30, 32, 34, 38, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 58; Петнадесета 2, 3, 4; Първа 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 22, 27, 31, 6, 8; Седемнадесета 1, 3; Трета 18; Тринадесета 16, 25; Четвърта 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 39, 4, 9; Четиринадесета 1, 2; Шеста 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43; Шестнадесета 1, 13, 15, 17, 19, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Белица, Общ. Белица; Васил и Сава Кокарешкови 5; Митко Саев 14

Община Банско

На 11.05.2016 г. /09:00 – 14:30 ч./ – Банско: ул. Драма № 1, № 8, Къща над Зта, 1, 1 6, 1 7, 1 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 2, 2 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 4, 5, 7, 8, 9; Захари Стоянов Иван Михайлов Изток 5; Княз Ал. Батемберг 10, 12, 15, 16, 17, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 7 1, 8; Неофит Рилски 44, 46, 50, 52, 54, 54А, 56, 58, 60, 62, 64; Никола Вапцаров Проф. Любомир Милетич 10, 3, 5, 7 3; Рила 20; Родопи 11, 16, 18, 20, 22, 9; Сливница 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 3, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Солун 30; Стефан Стамболов 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 62; Христо Г. Данов 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 3 1, 30, 36, 4, 5; Христо Смирненски 10, 8; Христо Стилянов 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Цар Симеон 88; Черно Море 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 13.05.2016 г. /13:15 – 14:00 ч./ – с. Филипово, Община Банско; ФВЕЦ Гемар

На 13.05.2016 г. /13:15 – 13:30 ч./ – Банско Патриарх Евтимий 4; Райна Княгиня 4;Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Гарата 1, 1 Апартамент; Георги Темелков 8; Незнаен Воин Комплектен Трафопост КТП 2Х630; Тодор Каблешков 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 99; Изгрев, Общ. Благоевград; УПИ-I-394, кв. 13; Обидим; Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, кв. 13 VIII-34 кв. 13; ВЕЦ Ретиже 3; с. Филипово; с. Места; с. Осеново; с. Гостун; с. Обидим; Местонст Вищерица

На 13.05.2016 г. /14:00 – 14:15 ч./ – Банско Патриарх Евтимий 4; Райна Княгиня 4; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Гарата 1, 1 Апартамент; Георги Темелков 8; Незнаен Воин Комплектен Трафопост КТП 2Х630; Тодор Каблешков 10, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 28, 30, 4, 6, 99; Изгрев, Общ. Благоевград; УПИ-I-394, кв. 13; Обидим; Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, кв. 13 VIII-34 кв. 13; ВЕЦ Ретиже 3; с. Филипово; с. Места; с. Осеново; с. Гостун; с. Обидим; Местност Вищерица

Община Белица

На 14.05.2016 14.30-16.30 с. Черешово