Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 24-28 април

Община Разлог

На 25.04.2017 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Разлог Варош 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Св. Св.
Кирил и Методий 90, 93; Тодор Александров 28, 29, 30, 31, 32, 33, 3437, 35, 32, 34, 36, 39, 41, 43;
ТП Вароша

Община Банско

На 25.04.2017 г. /13:30 – 15:30 ч./ – Банско: ул. „Явор“ № 29