Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 2-5 май

Общини Разлог, Банско и Белица

На 03.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Разлог Местност Байова Борика 1, А, 1, С, Б, Д, А; Местност Бетоловото Временно Захранване; Местност Извора Хотел Болкан Джуел; Местност Писана Черква Местност Църнако А, С, В, А, Д, А, F, К, А,. 3 В, Е, I, Н, L,. 3 С, В, Д, 10 Е, А, F, С, Д, Общи Части, G, I, J; 1
На 03.05.2017 г. /08:15 – 09:15 ч./ – Баня, Общ. Разлог Ангел Даракчиев 1; Деветнадесета 1А; Извън регулацията 1 Пресевна; Белица, Общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън регулация Местност Андрианов Чарк обект; Неуточнен адрес Р-Н Стопански двор Сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище Временно Захранване, 1; Гълъбово, Общ. Белица; Елешница, Общ. Разлог; 9-ти май 39, 3, 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 11, 17, 5, 19, 21, 9 Кафе, 20, 29, 21, 21 Б, 23, 21 21; Безименна 6, 5, 8, 3, 15, 26, 11, 8, 48, 12, 27, 16, 9, 13, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 9, 22, 5, 4; Васил Бельов 16, 8, 27, 33, 3, 17, 13, 20, 29, 15, 21, 12, 5, 22, 2, 10, 4, 1, 25, 53, 85, 69, 26, 15, 57, 28, 95, 67, 103, 10, 58, 50, 44, 55, 54, 40, 49, 83, 45, 37, 30, 17, 75, 24, 59, 39, 48, 42, 79, 74, 56, 73, 105, 35, 19, 93, 53, 107, 36, 65, 91, 46, 92, 34, 1, 77, 97, 65, 40, 59, 94, 125, 62, 17, 131, 100, 143, 139, 104, 84, 133, 115, 68, 74, 76, 82, 18, 92, 6, 9, 111, 141, 119, 78, 113, 107, 117, 127, 20, 135, 137, 80, 96, 109; Васил Левски 4, 20, 6, 7, 9, 3, 5, 10, 1, 2, 18, 20, 18, 16, 22, 13, 11; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 3, 4, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5; Георги Димитров 29, 26, 32, 37, 22, 16, 10, 114, 17, 100, 21, 5, 6, 1, 23, 27, 36, 2, 28, 31, 18, 39, 13, 30, 20, 33, 3, 4, 19, 35, 14, 7, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 103, 129, 20, 120, 74, 18, 66, 38, 163, 18, 44, 81, 85, 56, 59, 100, 87, 22, 70, 65, 93, 76, 80, 94, 144, 60, 68, 72, 57, 63, 91, 99, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 45, 84, 27, 97, 98, 62, 49, 53, 88, 69, 79, 48, 74, 46, 114, 73, 54, 64, 83, 42, 58, 50, 96, 86, 108, 90, 101, 40, 77, 106, 92, 75, 51, 110, 85, 114, 120, 12, 123, 126, 1, 5, 116, 111, 156, 132, 99, 122, 105, 109, 117, 121, 127, 138, до Бивша Автогара, 125, 129, 128, 118, 22, 134, 113, 161, 15, 18, 48, 164, 166, 43, 149, 146, 131, 177, 169, 154, 147, 167, 175, 153, 135, Цдг, 156, 18, 173, 168, 172, 18 1, 140, 90, 170, 142, 189, 145, 179, 183, 162, 133, 137, 155, 157, 181, 159, 191, 148, 141, 171, 151, 165, 152, 158, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 11, 9, 8, 4, 2, 3, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 13, 16, 1, 1, 2, 6, 4, 5, 7, 12, 10; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 26, 4, 7, 21, 1, 24, 17, 14, 31, 19, 16, 12, 29, 5, 20, 2, 8, 23, 7, 15, 10, 3, 35, 29, 14, 17, 4, 21, 37, 2, 31, 26, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 5, 3; Лале 1, 2; М. Долни Мин. Бани 21 Вила, Офис, Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 20, 4, 10, 18, 9, 7, 16, 3; Минно Селище Работилница, Работилница, Цех, Гараж, Офис, Дърводелна, Клуб, Офис, обект, Кафе, Пункт, Фуражомелка, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 20, 13, 16, 8, 11, 15, 17, 7, 2, 1, 3, 9, 5; Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7; Първа 14, 6, 4, 12, 3, 10, 8, 16, 1, 2; Рила 6, 4, 1, 2; Родопи 1, 7, 4, 3, 3, 1, 10, 6, 7; Трета 9, 3, 8, 5, 14, 12, 6, 10, 16, 4, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 13, 12, 1, 14, 16, 11, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 9; Цар Симеон 12, 11, 3, 9, 1, 10, 10; Четвърта 5, 1, 2, 3, 2; Шеста 2, 1; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, Общ. Белица; 39270. 25. 208 І-500, Кв. 35 Втора 2, 1, 10, 6, 8, 10; Двадесета 5; Девета 14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 6А, 1, 4; Извън регулацията 99, 8, 7, 4, 5, 10, 14, 9, 13, 19, 6, 99, 99 Жилище, 55, Дърводелски Цех, Банциг, 40, 99, 42, 41, 8; Неуточнен адрес 100 Временно Захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 5, 13, 20, 16, 23, 8, 1, 6, 7, 9; Първа 23, 34, 28, 10, 40, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 20, 6, 11, 1, 18, 14, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 8, 2, 1, 12, 6, 4, 3, 22; Трета 2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10; Усоето Четвърта 24, 17, 7, 18, 20, 22, 11, 5, 19, 14, 16, 9, 2, 8, 12, 6; Шеста 1, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4; Разлог; Александър Стамболийски 1
На 03.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог Ангел Даракчиев 1; Деветнадесета 1А; Извън регулацията 1 Пресевна; Белица, Общ. Белица; Владимир Поптомов 2; Двадесет и Трета Девета 10; Извън регулация Местност Андрианов Чарк обект; Неуточнен адрес Р-Н Стопански двор Сграда; ТП Г. Крайще 2, М. Гарата; Горно Краище; Жилище Временно Захранване, 1; Гълъбово, Общ. Белица; Елешница, Общ. Разлог; 9-ти май 39, 3, 1 19, 7, 25, 9, 15, 2, 10, 11, 17, 5, 19, 21, 9 Кафе, 20, 29, 21, 21 Б, 23, 21 21; Безименна 6, 5, 8, 3, 15, 26, 11, 8, 48, 12, 27, 16, 9, 13, 46; Братя Миладинови 26, 4; Варош 21, 25, 1, 2, 27, 10, 11, 3, 17, 6, 9, 22, 5, 4; Васил Бельов 16, 8, 27, 33, 3, 17, 13, 20, 29, 15, 21, 12, 5, 22, 2, 10, 4, 1, 25, 53, 85, 69, 26, 15, 57, 28, 95, 67, 103, 10, 58, 50, 44, 55, 54, 40, 49, 83, 45, 37, 30, 17, 75, 24, 59, 39, 48, 42, 79, 74, 56, 73, 105, 35, 19, 93, 53, 107, 36, 65, 91, 46, 92, 34, 1, 77, 97, 65, 40, 59, 94, 125, 62, 17, 131, 100, 143, 139, 104, 84, 133, 115, 68, 74, 76, 82, 18, 92, 6, 9, 111, 141, 119, 78, 113, 107, 117, 127, 20, 135, 137, 80, 96, 109; Васил Левски 4, 20, 6, 7, 9, 3, 5, 10, 1, 2, 18, 20, 18, 16, 22, 13, 11; Втора 1, 10, 9, 5, 2, 2; Възраждане Поща, 10, 3, 4, 21, 6, 15, 27, 25, 8, 12, 17, 18, 5; Георги Димитров 29, 26, 32, 37, 22, 16, 10, 114, 17, 100, 21, 5, 6, 1, 23, 27, 36, 2, 28, 31, 18, 39, 13, 30, 20, 33, 3, 4, 19, 35, 14, 7, 41, 12, 51, 105, 71, 69, 103, 129, 20, 120, 74, 18, 66, 38, 163, 18, 44, 81, 85, 56, 59, 100, 87, 22, 70, 65, 93, 76, 80, 94, 144, 60, 68, 72, 57, 63, 91, 99, 78, 55, 47, 82, 67, 95, 45, 84, 27, 97, 98, 62, 49, 53, 88, 69, 79, 48, 74, 46, 114, 73, 54, 64, 83, 42, 58, 50, 96, 86, 108, 90, 101, 40, 77, 106, 92, 75, 51, 110, 85, 114, 120, 12, 123, 126, 1, 5, 116, 111, 156, 132, 99, 122, 105, 109, 117, 121, 127, 138, до Бивша Автогара, 125, 129, 128, 118, 22, 134, 113, 161, 15, 18, 48, 164, 166, 43, 149, 146, 131, 177, 169, 154, 147, 167, 175, 153, 135, Цдг, 156, 18, 173, 168, 172, 18 1, 140, 90, 170, 142, 189, 145, 179, 183, 162, 133, 137, 155, 157, 181, 159, 191, 148, 141, 171, 151, 165, 152, 158, 174, 193, 102; Дванадесета 5, 11, 9, 8, 4, 2, 3, 6, 7; Девета 4; Десета 1, 4, 2; Единадесета 1, 4, 1; Иван Вазов 13, 16, 1, 1, 2, 6, 4, 5, 7, 12, 10; Имот 026026 Кокиче 21, 21, 26, 4, 7, 21, 1, 24, 17, 14, 31, 19, 16, 12, 29, 5, 20, 2, 8, 23, 7, 15, 10, 3, 35, 29, 14, 17, 4, 21, 37, 2, 31, 26, 10; Комсомолска 1, 11, 9, 5, 3; Лале 1, 2; М. Долни Мин. Бани 21 Вила, Офис, Вила; Мечта 1 Млекопреработване, 20, 4, 10, 18, 9, 7, 16, 3; Минно Селище Работилница, Работилница, Цех, Гараж, Офис, Дърводелна, Клуб, Офис, обект, Кафе, Пункт, Фуражомелка, Офис, Работилница, Фуражомелка, Църква, Дърводелна, Фуражомелка, Дом, Дърводелна, Работилница, Дърводелна, Фуражомелка; Младост 27, 4, 2, 6, 7; Неуточнен адрес Пречиствателна Ст-Ция, Бивш Звезда; Пирин 20, 13, 16, 8, 11, 15, 17, 7, 2, 1, 3, 9, 5; Победа 26, 11, 13, 15, 1, 7; Първа 14, 6, 4, 12, 3, 10, 8, 16, 1, 2; Рила 6, 4, 1, 2; Родопи 1, 7, 4, 3, 3, 1, 10, 6, 7; Трета 9, 3, 8, 5, 14, 12, 6, 10, 16, 4, 2; Тринадесета 3, 2, 5; Цар Калоян 13, 12, 1, 14, 16, 11, 4, 2, 5, 8, 3, 7, 9; Цар Симеон 12, 11, 3, 9, 1, 10, 10; Четвърта 5, 1, 2, 3, 2; Шеста 2, 1; Работилница, Фурахомелка, 2, 19; Краище, Общ. Белица; 39270. 25. 208 І-500, Кв. 35 Втора 2, 1, 10, 6, 8, 10; Двадесета 5; Девета 14, 4, 12, 10, 5, 8, 2, 1, 7, 3, 9; Деветнадесета 2; Десета 4, 1, 3, 8, 2, 9; Единадесета 44, 12, 5, 8, 16, 6, 17, 22, 116, 24, 20, 7, 10, 14, 9, 6А, 1, 4; Извън регулацията 99, 8, 7, 4, 5, 10, 14, 9, 13, 19, 6, 99, 99 Жилище, 55, Дърводелски Цех, Банциг, 40, 99, 42, 41, 8; Неуточнен адрес 100 Временно Захранване, Поща, 57; Осма 7, 22, 8, 4, 9, 11, 1, 17, 6, 16, 14, 13, 2, 12, 7; Пета 9, 6, 11, 17, 5, 13, 20, 16, 23, 8, 1, 6, 7, 9; Първа 23, 34, 28, 10, 40, 29, 26, 36, 12, 16, 9, 7, 15, 20, 6, 11, 1, 18, 14, 8, 2, 17, 32; Седемнадесета 4, 17; Седма 8, 2, 1, 12, 6, 4, 3, 22; Трета 2, 8, 6, 7, 1, 11, 16, 9, 10; Усоето Четвърта 24, 17, 7, 18, 20, 22, 11, 5, 19, 14, 16, 9, 2, 8, 12, 6; Шеста 1, 8, 6, 16, 7, 4, 2, 99, 9, 16; Шестнадесета 6; 4; Разлог; Александър Стамболийски 1
На 03.05.2017 г. /10:15 – 11:15 ч./ – Разлог Местност Байова Борика 1, А, 1, С, Б, Д, А; Местност Бетоловото Временно Захранване; Местност Извора Хотел Болкан Джуел; Местност Писана Черква Местност Църнако А, С, В, А, Д, А, F, К, А,. 3 В, Е, I, Н, L,. 3 С, В, Д, 10 Е, А, F, С, Д, Общи Части, G, I, J; 1
На 04.05.2017 г. /09:45 – 11:30 ч./ – Разлог Местност Бельов Баир
На 05.05.2017 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица Владимир Поптомов 2; Неуточнен адрес М. Гарата; Краище, Общ. Белица; Извън регулацията 42, 41, 40, Банциг, 99; Неуточнен адрес 57; Седемнадесета 4
На 02.05.2017 г. /08:15 – 09:15 ч./ – Банско: ул. „България“ № 1, Цех, 7, Хлебозавод; Кирил и Методи 13; Местност Рупчовец Отец Паисий 7; Стефан Стамболов 66; Тодор Александров 2; Баня, Общ. Разлог; III, Кв. 49 IVI-348, Кв. 29 IV, Кв 29 Xl, Кв. 41 Ангел Даракчиев 39, 32, 30, 46, 34, 28, 40, 48, 10, 99, 3, 24, 42, 27, 36, 24, 99, 91, 1, 5, 7, 1, 18, 4, 3, 2, 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Баненска Буна 30, 48, 57, 45, 99, 55, 46, 64, 38, 53, 54, 40, 47, 3, 34, 36, 59, 43, 28, 99, 45, 29, 39, 41, 3, 47, 31, 30, 37, 2, 3, 7, 24, 17, 14, 19, 27, 16, 22, 33, 9, 31, 29, 20, 10, 11, 15, 25, 1, 12, 5, 35, 45, 30; Втора 31, 4, 2, 12, 8, 14, 52, 29, 26, 32, 4, 15, 6, 30, 5, 24, 17, 31, 27, 28, 9, 13, 20, 36, 35, 46, 1, 21, 10, 44, 18, 48, 7; Двадесет и Втора 4, 7, 14, 18, 20, 1, 16, 10, 2; Двадесет и Девета 23, 1, 2, 7, 29, 5, 29, 12, 1 А, 8, 6, 10, 9; Двадесет и Осма 4, 2, 6; Двадесет и Пета 25, 34, 25, 30, 35, 10, 3, 18, 2, 14, 6, 9, 1, 8, 5, 7, 11, 12, 15, 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18, 26; Двадесет и Първа 8, 3, 1, 9, 30, 28, 5, 14, 11, 20, 13, 7, 4, 12, 16, 6, 19, 15, 23, 22, 8, 17, 2; Двадесет и Седма 18, 43, 32, 24, 20, 56, 99, 29, 21, 8, 51, 4, 50, 15, 23, 35, 22, 9, 14, 31, 58, 27, 26, 45, 38, 2, 10, 49, 42, 54, 11, 30, 16, 1, 3, 47, 19, 46, 36, 32, 58; Двадесет и Трета 11, 13, 5, 3, 15, 1, 17, 23; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1, 2, 1 Хотел Римска баня; Двадесет и Шеста 12, 11, 4, 23, 14, 1, 8, 7, 16, 17, 25, 5, 18, 2, 13, 99, 26, 19, 6, 20, 33, 39, 20, 37, 41, 43, 19, 31, 45, 24, 37, 8; Двадесета 21, 5, 2, 1; Дванадесета 15, 6, 21, 11, 7, 13, 17, 1, 19, 23, 3, 9; Девета 31, 9, 27, 37, 21, 35, 25, 43, 23, 9, 45, 2, 14, 19, 17, 13, 11, 1, 3, 6, 7; Деветнадесета 7, 1, 10, 32, 14, 18, 7, 20, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 23, 8, 30, 28, 15, 24, 9, 29, 1, 1, 7, 32, 19; Десета 34, 38, 23, 32, 37, 18, 2, 24, 28, 10, 15, 22, 40, 4, 8, 14, 17, 30, 20; Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, 16, 6, 4, 32, 10, 5, 7, 3, 18, 13, 17, 21, 11, 1, 8, 9, 25, 20; Извън регулацията 99 Склад, 3, 99, 1, 1, 99, 100, 99, 99; Имот С Пл. № 813 Местност Бански път Жилищна Сграда, Временно Захранване, Работилница; Местност Камено Къща-М. „Камено“; Местност Конещица ПИ 000597; Местност Конищица Местност Почивачката Неизвестна Неофит Рилски 46, 29, 48, 58, 69, 37, 47, 66, 39, 56, 49, 45, 52, 44, 31, 50, 35, 64, 43, 99, 46, 11, 43, 1, 13, 8, 14, 11, 36, 24, 4, 32, 18, 34, 19, 16, 3, 28, 2, 1, 17, 26, 40, 15, 25, 23, 7, 27, 10, 9; Неуточнен адрес Поща, Хотел Аспа Вила, Разсадник Длс Разлог; Осемнадесета 2, 6, 16, 1, 27, 5, 18; Осма 24, 16, 23, 18, 31, 26, 27, 28, 30, 99, 19, 20, 10, 1, 9, 9, 29, 4, 8, 2, 1, 11, 6, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 21; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5, 54, 34, 48, 46, 24, 30, 32, 38, 52, 58, 42, 20, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 1, 18, 12, 2, 27, 20, 6, 8, 11, 15, 21, 13, 22, 1, 31, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9, 3, 27, 10, 12, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 6; Тридесет и Втора 5, 3, 11, 1; Тридесет и Пета 31, 3, 7, 1, 9, 25; Тридесет и Първа 3, 31, 7, 11, 4, 10, 8, 17, 6, 9, 12, 20, 19, 14, 25, 23, 1; Тридесет и Трета 33, 8, 5, 4, 2, 6, 1, 3; Тридесет и Четвърта 2, 4, 6; Тридесет и Шеста 2, 1; Тридесета 10, 18, 6, 8, 10, 2, 12; Тринадесета 16, 18, 14, 12, 27, 33, 29, 31, 37, 10, 16, 9, 7, 5, 1, 13, 11, 2, 9, 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; УПИ I-056017, М. Бански път УПИ XIX-610 Кв 44 Х-276 Кв. 25 Четвърта 3, 19, 17, 15, 2, 13, 21, 39, 9, 4, 11; Четиридесет и Втора 18, 9, 3, 5, 15, 13, 7, 21, 17, 19; Четиридесет и Осма 5, 3, 1, 20, 7, 8, 6; Четиридесет и Пета 7, 8, 10, 6, 12; Четиридесет и Първа 1, 23, 13, 8, 5, 6, 15, 7, 99, 9, 11, 21, 4; Четиридесет и Седма 9, 7, 10, 22, 18, 6, 5, 2; Четиридесет и Трета 4, 40, 13, 1, 2, 12, 11, 14, 17, 5, 6, 7, 3, 8, 15; Четиридесет и Четвърта 4, 5, 10, 1, 6, 9, 12, 8, 99, 2; Четиридесет и Шеста 2, 4, 8; Четиринадесета 1, 2; Шафле Дере 15, 99, 8, 99, 5, 9, 11, 10, 6, 4, 3, 30, 15, 1, 13; Шеста 46, 6 1, 45, 23, 18, 29, 44, 16, 37, 39, 41, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 31, 21, 30, 35, 43, 17, 20, 22, 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13; Шестнадесета 18, 14, 21, 23, 1, 17, 8, 31, 29, 25, 44, 39, 3, 13, 9, 15, 17, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 3; Работилница, Цех, 0, КТП Банинска Буна, Мандра, Помпа, ТП Банята, от ТП Детска Градина
На 02.05.2017 г. /10:15 – 12:00 ч./ – Обидим
На 02.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Банско България 1, Цех, 7, Хлебозавод; Кирил и Методи 13; Местност Рупчовец Отец Паисий 7; Стефан Стамболов 66; Тодор Александров 2; Баня, Общ. Разлог; III, Кв. 49 IVI-348, Кв. 29 IV, Кв 29 Xl, Кв. 41 Ангел Даракчиев 39, 32, 30, 46, 34, 28, 40, 48, 10, 99, 3, 24, 42, 27, 36, 24, 99, 91, 1, 5, 7, 1, 18, 4, 3, 2, 14, 17, 15, 8, 11, 21, 10, 12, 16, 13; Баненска Буна 30, 48, 57, 45, 99, 55, 46, 64, 38, 53, 54, 40, 47, 3, 34, 36, 59, 43, 28, 99, 45, 29, 39, 41, 3, 47, 31, 30, 37, 2, 3, 7, 24, 17, 14, 19, 27, 16, 22, 33, 9, 31, 29, 20, 10, 11, 15, 25, 1, 12, 5, 35, 45, 30; Втора 31, 4, 2, 12, 8, 14, 52, 29, 26, 32, 4, 15, 6, 30, 5, 24, 17, 31, 27, 28, 9, 13, 20, 36, 35, 46, 1, 21, 10, 44, 18, 48, 7; Двадесет и Втора 4, 7, 14, 18, 20, 1, 16, 10, 2; Двадесет и Девета 23, 1, 2, 7, 29, 5, 29, 12, 1 А, 8, 6, 10, 9; Двадесет и Осма 4, 2, 6; Двадесет и Пета 25, 34, 25, 30, 35, 10, 3, 18, 2, 14, 6, 9, 1, 8, 5, 7, 11, 12, 15, 32, 22, 30, 36, 26, 28, 24, 38, 13, 19, 16, 34, 10, 20, 99, 18, 26; Двадесет и Първа 8, 3, 1, 9, 30, 28, 5, 14, 11, 20, 13, 7, 4, 12, 16, 6, 19, 15, 23, 22, 8, 17, 2; Двадесет и Седма 18, 43, 32, 24, 20, 56, 99, 29, 21, 8, 51, 4, 50, 15, 23, 35, 22, 9, 14, 31, 58, 27, 26, 45, 38, 2, 10, 49, 42, 54, 11, 30, 16, 1, 3, 47, 19, 46, 36, 32, 58; Двадесет и Трета 11, 13, 5, 3, 15, 1, 17, 23; Двадесет и Четвърта 5, 4, 16, 10, 2, 3, 1, 2, 1 Хотел Римска баня; Двадесет и Шеста 12, 11, 4, 23, 14, 1, 8, 7, 16, 17, 25, 5, 18, 2, 13, 99, 26, 19, 6, 20, 33, 39, 20, 37, 41, 43, 19, 31, 45, 24, 37, 8; Двадесета 21, 5, 2, 1; Дванадесета 15, 6, 21, 11, 7, 13, 17, 1, 19, 23, 3, 9; Девета 31, 9, 27, 37, 21, 35, 25, 43, 23, 9, 45, 2, 14, 19, 17, 13, 11, 1, 3, 6, 7; Деветнадесета 7, 1, 10, 32, 14, 18, 7, 20, 19, 12, 13, 11, 17, 16, 23, 8, 30, 28, 15, 24, 9, 29, 1, 1, 7, 32, 19; Десета 34, 38, 23, 32, 37, 18, 2, 24, 28, 10, 15, 22, 40, 4, 8, 14, 17, 30, 20; Единадесета 32, 30, 28, 22, 20, 11, 16, 6, 4, 32, 10, 5, 7, 3, 18, 13, 17, 21, 11, 1, 8, 9, 25, 20; Извън регулацията 99 Склад, 3, 99, 1, 1, 99, 100, 99, 99; Имот С Пл. № 813 Местност Бански път Жилищна Сграда, Временно Захранване, Работилница; Местност Камено Къща-М. „Камено“; Местност Конещица ПИ 000597; Местност Конищица Местност Почивачката Неизвестна Неофит Рилски 46, 29, 48, 58, 69, 37, 47, 66, 39, 56, 49, 45, 52, 44, 31, 50, 35, 64, 43, 99, 46, 11, 43, 1, 13, 8, 14, 11, 36, 24, 4, 32, 18, 34, 19, 16, 3, 28, 2, 1, 17, 26, 40, 15, 25, 23, 7, 27, 10, 9; Неуточнен адрес Поща, Хотел Аспа Вила, Разсадник Длс Разлог; Осемнадесета 2, 6, 16, 1, 27, 5, 18; Осма 24, 16, 23, 18, 31, 26, 27, 28, 30, 99, 19, 20, 10, 1, 9, 9, 29, 4, 8, 2, 1, 11, 6, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 21; Пета 10, 16, 6, 12, 14, 2, 5, 54, 34, 48, 46, 24, 30, 32, 38, 52, 58, 42, 20, 26, 50; Петнадесета 3, 4, 2; Първа 1, 18, 12, 2, 27, 20, 6, 8, 11, 15, 21, 13, 22, 1, 31, 10, 16; Седемнадесета 3, 1; Трета 17, 22, 21, 23, 11, 26, 14, 20, 19, 16, 18, 9, 3, 27, 10, 12, 5, 7, 1, 4, 8, 2, 6; Тридесет и Втора 5, 3, 11, 1; Тридесет и Пета 31, 3, 7, 1, 9, 25; Тридесет и Първа 3, 31, 7, 11, 4, 10, 8, 17, 6, 9, 12, 20, 19, 14, 25, 23, 1; Тридесет и Трета 33, 8, 5, 4, 2, 6, 1, 3; Тридесет и Четвърта 2, 4, 6; Тридесет и Шеста 2, 1; Тридесета 10, 18, 6, 8, 10, 2, 12; Тринадесета 16, 18, 14, 12, 27, 33, 29, 31, 37, 10, 16, 9, 7, 5, 1, 13, 11, 2, 9, 21, 13, 10, 22, 25, 17, 9, 23; УПИ I-056017, М. Бански път УПИ XIX-610 Кв 44 Х-276 Кв. 25 Четвърта 3, 19, 17, 15, 2, 13, 21, 39, 9, 4, 11; Четиридесет и Втора 18, 9, 3, 5, 15, 13, 7, 21, 17, 19; Четиридесет и Осма 5, 3, 1, 20, 7, 8, 6; Четиридесет и Пета 7, 8, 10, 6, 12; Четиридесет и Първа 1, 23, 13, 8, 5, 6, 15, 7, 99, 9, 11, 21, 4; Четиридесет и Седма 9, 7, 10, 22, 18, 6, 5, 2; Четиридесет и Трета 4, 40, 13, 1, 2, 12, 11, 14, 17, 5, 6, 7, 3, 8, 15; Четиридесет и Четвърта 4, 5, 10, 1, 6, 9, 12, 8, 99, 2; Четиридесет и Шеста 2, 4, 8; Четиринадесета 1, 2; Шафле Дере 15, 99, 8, 99, 5, 9, 11, 10, 6, 4, 3, 30, 15, 1, 13; Шеста 46, 6 1, 45, 23, 18, 29, 44, 16, 37, 39, 41, 24, 33, 25, 32, 27, 12, 31, 21, 30, 35, 43, 17, 20, 22, 1, 15, 6, 4, 33, 8, 9, 5, 2, 13; Шестнадесета 18, 14, 21, 23, 1, 17, 8, 31, 29, 25, 44, 39, 3, 13, 9, 15, 17, 4, 6, 7, 8, 19, 1, 3; Работилница, Цех, 0, КТП Банинска Буна, Мандра, Помпа, ТП Банята, от ТП Детска Градина
Община Белица
На 05.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Белица, Общ. Белица ТП Г. Крайще 2; Краище, Общ. Белица; Единадесета 44; Осма 7