Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 15-19 май

Община Разлог
На 15.05.2017 г. /10:30 – 11:15 ч./ – Разлог Бела река 12; Христо Ботев 58
На 16.05.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Разлог Варош 15, 11, 17, 25, 24, 35, 2, 1, 3, 5, 21, 7, 13, 19; Голак 5, 4; Еделвайс 8, 5, 6, 4, 3; Св. Св. Кирил и Методий 109, 97, 122, 107, 99, 118, 94, 95, 101, 115, 116, 124, 105, 90, 111, 117, 100, 96, 102, 98, 114, 104, 113, 108, 93, 110, 126, 103, 120; Тодор Александров 41, 35, 43, 32, 37, 34, 36, 39; ТП Вароша
На 17.05.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Разлог; 15-ти септември Бела река 12; Кукурево/Бетолово Местност Бельов баир Местност Бетоловото временно захранване, сграда, М. Бетоловото до М. Круше, Почивна станция ДЛС; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Църнако Проф. Иван Кипров 51 А, 51 Б; Св. Климент Охридски 2; Бунгало, Трафопост Аст – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
На 17.05.2017 г. /08:45 – 09:45 ч./ – Разлог Кукурево/Бетолово Местност Бельов баир Местност Бетоловото временно захранване, сграда, М. Бетоловото до М. Круше, Почивна станция ДЛС; Местност Извора Вила, Ферма, Рибарник, 1, 1; Местност Катарино Вила; Местност Кукурево В, С, В, 3, Д, А; Местност Църнако Пирин Голф Проф. Иван Кипров 51 А, 51 Б; Св. Климент Охридски 2; Бунгало, Трафопост Аст – по искане на „ЕСО“ ЕАД.
Община Банско
На 15.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище: ул. „Девети септември“; Благийница „Васил Априлов“ № 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт
На 16.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Филипово, Общ. Банско VIII-34 Кв. 13 с. Филипово-Центъра
На 16.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9Ти септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт
На 17.05.2017 г. /09:15 – 11:30 ч./ – Банско Местност Грамадето Е, А Е, Д, А, В, С; Стражите 18 осветление, 18 В, 18 С, 18 Д, 18 А, 18 Е
На 17.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9Ти септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт
На 17.05.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Банско Патриарх Евтимий 4, 23, 15, 21, 17, 13, 11, 19
На 17.05.2017 г. /08:30 – 09:30 ч./ – Банско Местност Свети Георги Патриарх Евтимий; Гостун; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Васил Коларов 14; Гарата 9, 1 Апартамент, 16; Георги Димитров 21; Георги Темелков 8; Иван Галчев 14, 35, 23, 33, 10, 25, 27, 31, 18, 12, 16, 29; М. Тепченик Незнаен Воин Комплектен Трафопост Ктп 2Х630; Охрид 6; Тодор Каблешков 30, 16, 4, 24, 28, 99, 14, 26, 22, 10, 18, 6, 20, 2; Кв. 87; Места; І-92 Кв. 6; Обидим; 000024 Еккте 53059 Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, Кв. 13 VIII-34 Кв. 13
На 17.05.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Банско Местност Свети Георги Патриарх Евтимий; Гостун; Добринище; Борис Парапунов 4, 6; Васил Коларов 14; Гарата 9, 1 Апартамент, 16; Георги Димитров 21; Георги Темелков 8; Иван Галчев 14, 35, 23, 33, 10, 25, 27, 31, 18, 12, 16, 29; М. Тепченик Незнаен Воин Комплектен Трафопост Ктп 2Х630; Охрид 6; Тодор Каблешков 30, 16, 4, 24, 28, 99, 14, 26, 22, 10, 18, 6, 20, 2; Кв. 87; Места; І-92 Кв. 6; Обидим; 000024 Еккте 53059 Местност Долене; Филипово, Общ. Банско; VIII-138, Кв. 13 VIII-34 Кв. 13
На 17.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Банско Кръсьо Асенов 3, 7, 2, 10, 12, 6
На 18.05.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Банско Гладстоун 52; Дамяница 9, 7, 2, 1, 5, 4, 6, 3, 11, 13; Иван Бележков 3; Иконом К. Чучулайн 14, 12, 2, 4, 6, 10, 8; Лазар Томов 8; Места 10, 6, 1, 14, 12, 3, 22, 11, 7, 20, 18, 8, 13, 9, 16, 15, 2; Плиска 1; Предел 1, 4, 2, 8, 5, 3; Христо Смирненски 4; Цар Самуил 4; Цар Симеон 24, 6, 31, 14, 22, 18, 29, 10, 26, 4, 12, Павилион, 16, 8, 1, 13
На 18.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9Ти септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт
На 19.05.2017 г. /09:15 – 16:15 ч./ – Добринище 9Ти септември Благийница Васил Априлов 9; Гарата 9; Георги Димитров 21, 99; Григор Мацин 1, 5; Десилица 20, 10, 14, 3, 6, 12, 2, 8; Иван Галчев 10, 17, 5, 11, 99, 21, 3, 15, 13, 1, 7, 6, 4; Неофит Рилски 8, 20, 1, 16, 10, 12, 5, 9, 6, 13, 3, 14, 11; Никола Парапунов 1, 3, 4, 11, 6, 7, 5, 15, 9; Охрид 99, 10, 14, 8, 6, 2, 12; Петър Галчев 10; Пирин 2, 1, 15, 8, 6, 5, 11, 10, 7, 3, 9, 4; Търговска 1; Хан Аспарух 8, 3, 9, 6, 5, 7, 2, 1, 10; Христо Ботев 9, 4, 15, 6, 5, 12, 3, 8, 7, 1, 19, 13, 2, 11, 14, 17, 10; Читалище ТП Авариен Пункт

Община Белица
На 15.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение
На 16.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение
На 17.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение
На 17.05.2017 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Белица, Общ. Белица Владимир Поптомов 1;
На 18.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение
На 19.05.2017 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Бабяк Заведение

Община Якоруда
На 15.05.2017 г. /12:00 – 16:30 ч./ – Бел камен ТП 2 Бел камен
На 15.05.2017 г. /09:00 – 13:30 ч./ – Бел камен ТП 2 Бел камен.