Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсване на електрозахранването в Якоруда и околностите в периода 28 ноември – 2 декември

cez1Община Якоруда
На 28.11.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 28.11.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 28.11.2016 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево
На 29.11.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 29.11.2016 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Община Якоруда; с. Юруково-абонатите, захранени от ТП 2 Клон В Мр. Нн
На 29.11.2016 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Якоруда 7-ми октомври Васил Левски 2; Гоце Делчев 8; Даме Груев/Никола Вапцаров/ 20, 22, 24, 25А, 26, 99; Джебре/Иван Ботушанов/ 2, 24, 50, 9; Екзарх Йосиф 16; Кирил и Методи 35; Места/П. Джеджеров/ 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 55, 57, 6, 61, 7, 8, 9, 99; Миланица/Осма/ 3, 5, 6, 9; Рила 10; Седма 7; Софроний 20, 7; Средна гора 1, 12, 3, 4, 5, 50, 7, 80, 9, 90, 93, 95, 99; Стефан Караджа/Никола Карад 25; Стокевица 1, 16, 18, 2, 20, 22, 27, 3, 5; Трещеник 99; Хаджиалиш/Чавдарци/ 125, 13, 15, 17, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 50, 52, 6, 8; Христо Ботев 24, 8; Цар Борис III/Георги Димитр 124, 18, 46, 95; Якорущица 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
На 29.11.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 29.11.2016 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево
На 30.11.2016 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево
На 30.11.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 30.11.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 01.12.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 01.12.2016 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево
На 01.12.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 02.12.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево
На 02.12.2016 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Община Якоруда; с. Аврамово; с. Рохлево
На 02.12.2016 г. /15:30 – 15:45 ч./ – Община Якоруда; ВЕЦ Черна Места; ВЕЦ Бела Места; Бензиностанция Лукойл гр. Якоруда; КТП Емайл гр. Якоруда; с. Аврамаво; с. Рохлево; с. Конарско; с. Черна Места; с. Бел Камен; с. Бунцево; с. Биковци; с. Смолево.