Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсвания на електрозахранването, в Разлог, за периода 26 – 30 октомври

Община Разлог
На 27.10.2020 г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Баня, Общ. Разлог: Iv, Кв 29 , Ivi-348, Кв.29 , Xl, Кв.41 , Ангел Даракчиев 2, 7, 4, 3, 5, 1, Баненска Буна 30, 2, 3, 14, 19, 16, 22, 27, 31, 20, 29, 10, 15, 25, 5, 37, 7, 24, 17, 33, 9, 11, 1, 12, 35, Втора 31, 4, 2, 12, Двадесет И Девета 1 А, 12, Двадесет И Пета 11, Двадесет И Първа 2, Двадесет И Шеста 37, 8, Двадесета 2, 1, Дванадесета 9, Деветнадесета 1, 7, Извън Регулацията 100., 99, Конешица 1, Местност Конещица ПИ 000597, Местност Конищица , Неофит Рилски 43, Неуточнен Адрес Разсадник Длс Разлог, Трета 6, 10, 12, 7, 1, 8, 2, 3, 27, 5, 4, Тридесет И Първа 1, Тринадесета 2, 13, 9, 5, 1, 11, Четиридесет И Втора 18, 9, 3, 5, 7, 17, 21, 15, 11, 13, 19, Четиридесет И Осма 5, 1, 20, 3, 7, 8, 6, Четиридесет И Пета 12, 8, 6, 7, 10, Четиридесет И Първа 1, 13, 6, 4, 23, 8, 5, 15, 7, 99, 9, 11, 21, Четиридесет И Седма 9, 7, 10, 18, 5, 2, 22, 6, Четиридесет И Трета 4, 40, 13, 1, 11, 17, 6, 3, 8, 15, 2, 12, 14, 7, Четиридесет И Четвърта 4, 10, 6, 9, 8, 5, 1, 12, 99, 2, Четиридесет И Шеста 8, 4, 2, Шафле Дере 99, 5, 11, 6, 4, 15, 13, 9, 10, 30, 3, 1, ТП ТП БанятаНа 28.10.2020 г. /08:46 – 16:30 Ч./ – Разлог: Бела Река 104, 108, 106, 110, 100, 15, 17, 112, 13, 96, 102, 98, 19, 11, 114, Изворите 60, 70, 78, 58, 66, 62, Иконом Никола Ангелов 25, Калиново 1, Лазар Нешков 12, Полковник Лазар Нишков 23, 1, 37, 16, 21, 3, 13, 11, 33, 6, 35, 5, 25, 7, 27, 12, 29, 43, 17, 31, 39, 19, 9, Предел 10, 45, 53, 18, 44, 46, 43, 49, 3, 14, 9, 4, 2, 42, 8, 52, 51, 15, 7, 43б, 50, 47, 13, 6, 48, 16, 11, 17, 19, 20, 1, Тодор Александров 6, 19, 5, Хан Пресиян 7, 8, 5, 2, 10, 3, ТП ТП Сба

На 29.10.2020 г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Разлог: Александър Стамболийски 103, Георги Финдрин 25, 17, 6, 8, 15, ТП ТП Детска Градина, 23, 11, 13, 21, 7, 19, 4, 2, 10, 5, 12, 1, 3, Дълга Махала 4, Екзарх Йосиф 78, 84, 86, 90, 72, 88, 74, 101, 99, 109, 76, 80, 82, 105, 107, Изворите 87, 69, 81, 61, 77, 89, 83, 75, 79, 85, 71, Младост 6, 8, 9, 7, 3, 11, 4, 5, От ТП ТП Детска Градина

Последвайте ни: