Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 10-14 октомври

CEZ3Община Разлог
На 10.10.2016 г. /09:30 – 11:00 ч./ – Разлог, Община Разлог;,, Тера Комплекс“ В Местността,, Църнако“
На 14.10.2016 г. /10:15 – 12:45 ч./ – Разлог Пром.Зона-Долен Стопански Двор; Долен Стопански Двор; Илинден 21
На 14.10.2016 г. /12:45 – 13:00 ч./ – Разлог Пром.Зона-Долен Стопански Двор; Гарата Бл Семедобивна База Длс; Долен Стопански Двор; Илинден 21, 23, 29
На 14.10.2016 г. /10:00 – 10:15 ч./ – Разлог Пром.Зона-Долен Стопански Двор; Гарата Бл Семедобивна База Длс; Долен Стопански Двор; Илинден 21, 23, 29
На 14.10.2016 г. /12:45 – 13:00 ч./ – Разлог Александър Стамболийски 1; Преображение 1; Христо Ботев 42, 44, 46, 50, 56 /работа по съоръжения на ЕСО/
На 14.10.2016 г. /10:00 – 10:15 ч./ – Разлог Александър Стамболийски 1; Преображение 1; Христо Ботев 42, 44, 46, 50, 56 /работа по съоръжения на ЕСО/

Община Банско
На 12.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Гр.Банско Местност Кошерината – Вила Ангелинин и Вила Бърдарев.
На 12.10.2016 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Гр.Банско Местност Кошерината – Вила Ангелинин и Вила Бърдарев.
На 12.10.2016 г. /09:15 – 09:30 ч./ – Гр.Банско Местност Кошерината – Вила Ангелинин и Вила Бърдарев.

Община Якоруда
На 10.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места; ВЕЦ Черна Места
На 10.10.2016 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места; ВЕЦ Черна Места
На 10.10.2016 г. /10:00 – 15:45 ч./ – Община Якоруда;С.Смолево-ТП 3 и ТП 4 Смолево
На 11.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места; ВЕЦ Черна Места
На 11.10.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места; ВЕЦ Черна Места
На 11.10.2016 г. /09:45 – 15:45 ч./ – Община Якоруда;С.Смолево-ТП 3 и ТП 4 Смолево
На 12.10.2016 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места;ВЕЦ Черна Места
На 12.10.2016 г. /10:00 – 15:45 ч./ – Община Якоруда;С.Смолево-ТП 3 и 4 Смолево
На 12.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места; Вец Черна Места
На 13.10.2016 г. /09:30 – 09:45 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места;ВЕЦ Черна Места
На 13.10.2016 г. /09:45 – 15:45 ч./ – Община Якоруда;С.Смолево-ТП 3 и 4 Смолево
На 13.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места;ВЕЦ Черна Места
На 14.10.2016 г. /10:00 – 15:45 ч./ – Община Якоруда;С.Смолево-ТП 3 и 4 Смолево
На 14.10.2016 г. /15:45 – 16:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места;Вец Черна Места
На 14.10.2016 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Якоруда, Община Якоруда Васил Левски Изход Юндола; Витоша 27; Местност Трещеник Ореховица 34; Трещеник 2, 72 Цех; Цар Борис III/Георги Димитр 44; Черковна/9 Септември/1 Вила; Четвърта /Г.Бицин/ 7 Вила; Яворов 2; Якорущица 100;С.Аврамово;С.Смолево;С.Конарско;С.Бунцево;С.Бел Камен;С.Рохлево;С.Биковци;Вец Бела Места;ВЕЦ Черна Места