Камера на Живо от Центъра на Разлог

Прекъсвания на електрозахранването, в Разлог и региона, за периода 14 – 18 септември

Община Разлог
На 16.09.2020 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Бачево: 23-ти септември 13, 10, 2, 12, 5, 18, 16, 1, 14, 7, 6, 8, 11, 15, 13, 9, 4, Александър Стамболийски 3, 1, 6, 3, 8, 2, 3, 21, 43, 19, 47, 41, 6, 10, 99, 13, 23, 15, 11, 16, 59, 27, 26, 5, 4, 12, 31, 57, 28, 45, 63, 53, 40, 35, 30, 61, 9, 37, 25, 20, 22, 55, 32, 29, 1, 39, 33, 7, 51, 14, 109, 97, 68, 4, 103, 105, 107, 72, 99, 93, 111, 66, 95, 101, 109, 120, 64, 20, 74, 33, Асен Лагадинов 2, 5, 10, 3, 7, 9, 1, Атанас Попстоянов 1, Васил Левски 2, 13, 18, 16, 8, 14, 9, 5, 1, 6, 11, 13, 2, 12, 4, 15, 50, 7, 18, Георги Димитров 104, 57, 17, 16, 100, 17, 46, 42, 74, 38, 50, 76, 1, 47, 31, 68, 35, 44, 70, 49, 67, 23, 28, 61, 48, 16, 78, 14, 41, 39, 64, 55, 51, 33, 37, 54, 72, 36, 30, 66, 57, 59, 69, 45, 63, 56, 52, 84, 58, 60, 86, 20, 17, 14, 26, 24, 10, 19, 29, 18, 11, 27, 15, 23, 1, 21, 16, 25, 6, 13, 22, 5, 9, 109 5, 109 1, 109 4, 120, 106, 97, 93, 91, 95, 109 2, 101, 88, 107, 109, 116, Гоце Делчев 1, Димитър Благоев 15, 7, 53, 28, 1, 20, 29, 57, 14, 9, 4, 17, 39, 37, 44, 5, 51, 36, 35, 8, 11, 24, 27, 47, 120, 46, 45, 13, 34, 16, 48, 43, 38, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 3, 18, 1, Димо Хаджидимов 3, 3, Захари Стоянов 2, Иван Вазов 1, Кирил и Методи 2, 3, Костадин Катранджиев 7, 23, 18, 19, 5, 13, 4, 8, 21, 9, 6, 2, 16, 14, 7, 11, 3, 15, Кръстю Стойчев 3, 6, 1, 4, 8, 7, Людмила Живкова 13, 18, 24, 10, 23, 25, 1, 14, 11, 2, 22, 9, 5, 20, 26, 27, 17, 7, 4, 21, 29, 13, 12, 16, Местност Катарино , Местност Перивол Вила, Рибарник, Обро, Помпа, Вила Длс, Овчарник-Грамадите, Грамадите, Разсадник Длс, Местност Раждавец Вила, Местност Семково Вила, Неофит Рилски 7, 12, 8, 11, 2, 10, Неуточнен Адрес Сграда Стадиона, Цдг, Детска Ясла, Поща, Никола Вапцаров 11, Никола Парапунов 1, 3, 7, 5, 6, Оборище 22, 5, 2, 13, 21, 18, 38, 15, 20, 79, 4, 17, 31, 26, 11, 6, 36, 19, 14, 29, 27, 8, 88, Паисий Хилендарски 11, 6, 19, 14, 15, 2, 8, 5, 4, 12, 1, 13, 16, 9, 7, 3, Партизанска 6, 7, 10, 5, 2, 8, 6, 9, Пейо К. Яворов 1, 8, 10, 6, 4, 12, Пенчо Славейков 11, 13, 3, 6, 4, 2, 9, 8, 5, 7, 1, Перивол , Петър Берон 6, 16, 18, 8, 1, 5, 7, 10, 12, 2, Петър Прангов 7, 8, 1, 3, 9, 5, Пирин 7, 2, 1, 4, 9, 11, 3, 8, Ралеви Гробища , Рила 35, 29, 25, 33, 34, 19, 16, 23, 8, Тодор Каблешков 99, 9, 10, 6, 2, 5, 3, 1, 4, Тримата Ятака 2, 18, 11, 14, 12, 16, 6, 3, 20, 4, 9, 22, 5, Черна Река 165, Шипка 1, 7, 2, 3, 6, 9, 5, 11, 4, 4, 5На 15.09.2020 г. /08:30 – 15:30 ч. / – Разлог: Александър Стамболийски 1, Александър Стамболийски 10 Офис, 58 4, 4, 88, 87 7, 83 7, 86, 7, Братя Копанарови 1, Дълга Махала 7, 9, 10, 6, 1, 14, 3, 5, 13, 2, 12, 23, 19, 8, 16, 18, 4, 17, 21, Екзарх Йосиф 79, 77, 85, 70, 58, 48, 54, 42, 59, 60, 52, 4 Ресторант, 62, 75, 81, 46, 71, 50, 91, 93, 44, 73, 38, 83, 68, 87, 55, 34, 61, 89, 67, 63, 65, 97, 4, 58 4, 66, 36, 69, 40, 64, 32, 56, 95, 1, Иконом Никола Ангелов 4, 4 4, 5, 2 2, 5 1, 5 5, 18 4, 2, 1, Г, Л.Каравелов 35, Младост 2, 1 Еделвайс, 1 Едалвайс, Неуточнен Адрес Тп Георги Димитров, Христо Ботев 46, 50, 42, 44, 48, Яне Сандански , От Тп Георги Димитров
На 15.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / – Разлог: 9-ти Септември 1, Владимир Поптомов 74, Втора 5, 2, Георги Андрейчин 2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50, Грънчар 2, 3, Даме Груев 2, 8, 4, 6, Димитър Даракчиев 2, Пейо Яворов 8, 10, 12, 14, Тутракан 2, 10, 1, 7, Яне Сандански 29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25
На 15.09.2020 г. /14:30 – 15:30 ч. / – Разлог: Бела Река 56, 11, 52, 58, 54, 60, Васил Левски 18, 20, 15, 6, 16, 11, 7, 4, 9, 10, 5, 1, 8, 14, 13, 3, Иконом Никола Ангелов 17, Иларион Макариополски 23, Мирчо Кипрев/Бело Море/ 2, 4, 6, 9, 3, 5, 7, Охрид 24, 22, 19, 20, 15, 13, 2, 10, 11, 4, 9, 8, 3, 12, 7, 18, 21, 16, 1, 6, 17, 26, 14, 5, Св.Св.Кирил И Методий 40, 55, 50, 53, 56, 41, 57, 51, 54, 49, 60, 42, 52, 48, 58, 44, 46, Черна Река 53, 59, 28, 49, 40, 65, 57, 36, 46, 30, 34, 55, 51, 47, 32, 63, 61, 26, 38, 44, 42, Яне Сандански 32, 19, 42, 38, 26, 48, 36, 28, ТП Яне Сандански, 44, 23, 46, 52, 34, 30, 21, 48 А, 17
На 15.09.2020 г. /14:30 – 16:30 ч. / – Долно Драглище: 026036 , УПИ IX 219 Кв 42 , Къща, ТП1, Стълб №21
На 16.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / – Разлог: 9-ти Септември , Борис Клементиев 3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 7, 15, Васил И Сава Кокарешкови 1, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 8, Георги Андрейчин 25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1, Георги Андриянов 14, 27, 18, Георги Кирков 4, 5, 19, 2., 2, 3, 1, Девета 4, Димо Хаджидимов 33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34, Иван Алексов 21, Илинден 9, 11, Кирил и Методи 2, 6, 8, 4, Пейо Яворов 10, Полковник Иван Тричков 20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10, Сава Стенчин 30, Христо Ботев 10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3, Шипка 14, Бюро
На 16.09.2020 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Годлево
На 16.09.2020 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Горно Драглище: Втора 1, 2, 3, Двадесет и Втора 4, 1, 3, 6, 2, Двадесет и Пета 3, Двадесет и Първа 18, 4, 1, 2, 6, 10, 26, 22, 42, 18, 16, 12, 20, 14, Двадесет и Трета 2, 14, 5, 19, 11, 12, 4, 6, 9, 21, 7, 23, 8, 10, 15, 25, Двадесет И Четвърта 4, 16, 8, 2, 1, Двадесета 5, 7, 3, Дванадесета 10, 1, 12, 6, 8, 3, 5, Девета 6, 3, 10, 9, 5, 4, 7, 1, Деветнадесета 25, 1, 18, 55, 28, 99, 2, 40, 43, 35, 39, 22, 27, 36, 9, 15, 10, 34, 17, 23, 38, 31, 19, 4, 26, 30, 16, 11, 21, 5, 44, 45, 24, 7, 42, 12, 25, 46, 6, 3, Десета 11, 3, 24, 23, 30, 1а, 19, 1, 26, 17, 13, 25, 36, 42, 32, 6, 21, 40, 15, Единадесета 12, 17, 16, 9, 2, 1, 6, 10, 18, 15, 24, 22, 7, 19, 11, 8, Неуточнен Адрес Поща, Магазин, Осемнадесета 9, 11, 5, 7, 15, 3, Осма 42, 38, 30, 27, 7, 26, 40, 8, 99, 21, 14, 13, 17, 32, 25, 18, 6, 22, 23, 44, 34, 12, 3, 20, 2, 5, 16, 15, 9, 36, 11, 10, Пета 4, 3, 2, 6, 1, Петнадесета 16, 2, 6, 21, 5, 12, 3, 11, 18, 7, 8, 10, 14, 9, 17, 15, Първа 23, 12, 20, 2, 7, 14, 5, 33, 18, 10, 9, 19, 1, 13, 6, 16, 21, 31, 8, 17, 15, 30, 29, 35, 3, 46, 24, 36, 25, 11, 27, 33, 7, 16, 26, 40, 50, 10, 4, 44, 51, 42, 45, 43, 46, 47, 14, Седемнадесета 15, 17, 7, 11, 2, 5, 19, 13, 3, 1, 9, Седма 6, 9, 3, 7, 8, 14, 15, 2, 4, 18, 13, 1, 12, 11, 16, 6, Трета 2, 3, 1, 8, 14, 9, 6, 10, 99, 1, 24, 4, 16, 26, 18, 7, 5, Тринадесета 5, Четвърта 3, 8, 5, 10, 7, 4, Четиринадесета 9, 1, 18, 12, 10, 7, 16, 17, 22, 3, 13, 14, 15, 11, 5, 6, 22, Шеста 3, 5, Шестнадесета 8, 3, 2, 5, 7, 1, Тп3, Вила
На 16.09.2020 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Долно Драглище: 026036 , Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор , Първа 16, Трета 99, УПИ IX 219 Кв 42 , Повилион, Къща, ТП1, Стълб №21
На 16.09.2020 г. /09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Разлог: Александър Стамболийски 34, 46, 58, 89, 54, 77, 73, 38, 48, 79, 44, 62, 40, 75, 60, 69, 87, 50, 52, 65, 36, 91, Атанас Попстоянов 2, 13, 8, 5, 3, 14, 7, 9, 12, 1, 15, 11, 6, Банище , Бела Река 12, Васил Левски 1, Вихрен 563, 553, 558, 550, 547, 545, 555, 546, 556, 542, 554, 544, 526, 541, 564, 569, 552, 549, 548, 557, 551, 537, 504, 517, 525, 536, 532, 508, 538, 511, 524, 516, 533, 531, 507, 534, 503, 530, 540, 509, 529, 535, 518, 512, Георги Бенковски 1, 2, 3, 92, 6, 7, Георги Димитров 72, 90, 88, 83, 81, 96, 100, 110, 104, 79, 98, 89, 80, 73, 114, 108, 85, 106, 75, 102, 3, Гоце Делчев 4, 9, 6, 7, Двадесет И Втора 6 Вила, Димо Хаджидимов 10, 9, 1, 8, 4, 3, 6, 7, 5, Захари Стоянов 1, 2, 9, 7, 4, 3, Иван Вазов 8, 6, 4, 2, 1, Катарино 33, 36, Кирил И Методи 5, 11, 7, 13, 9, Местност Банище , Местност Катарино Къща 36/543, 521 Вила Тодорка, 515 Вила Тодорка, 501 Вила Тодорка, 514 Вила Тодорка, 527 Вила Тодорка, 528 Вила Тодорка, 522 Вила Тодорка, 506 Вила Тодорка, 505 Вила Тодорка, 502 Вила Тодорка, 1 Вила, Временно Строителство, Овчарник, Горски Пункт Длс, Вила, Вила, Никола Вапцаров 3, 15, 13, 19, 14, 7, 6, 17, 11, 10, 5, 1, 4, 9, Никола Парапунов 21, Панайот Волов 2, Петнадесета 11, Рила 26, 24, 37, 34, 45, 41, 30, 39, 47, 28, 35, 32, Христо Ботев 2, Шипка 4, Яне Сандански 3, 4, 5, 1, 6, 2, 9, 7, Вила, Бивш Кцх
На 16.09.2020 г. /09:16 – 13:30 ч. / – Долно Драглище: Трета 99

На 16.09.2020 г. /09:16 – 13:30 ч. ; 09:16 – 10:00 ч. ; 12:30 – 13:30 ч. / – Добърско

Община Банско
На 16.09.2020 г. /08:16 – 09:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-ти Май 4, 3-ти Март 1, 5-Ти Октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, Братя Миладинови 2, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, България 37, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Възраждане 11, 1, 2, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 8, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Неофит Рилски 36а, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Опълченска 2, 1, 3, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Победа 5, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Синчец 1, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Стефан Стамболов 26, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Търново 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Христо Ботев 2, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен II 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, Тото Пункт, ТП Център, Банков Офис, с/у Дамяница, ТП Рилски
На 16.09.2020 г. /08:31 – 16:30 ч. / На 17.09.2020 г. /08:31 – 16:30 ч. / На 18.09.2020 г. /08:31 – 16:30 ч. / – Банско: Драма 3, 3, 3 В6, 3 В7, 3, Христо г. Данов 1, 1, А, 12, 1, Цар Симеон 82 Б1, 82 Б1, 82 Б2, 82 Б4, 82 Б3, 82 А, 82 Б5, 82 Б6, 82
На 16.09.2020 г. /08:46 – 16:30 ч. / На 17.09.2020 г. /08:46 – 16:30 ч. / На 18.09.2020 г. /08:46 – 16:30 ч. / – Банско: Цар Симеон 82
На 16.09.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-Ти Май 4, 3-Ти Март 1, 5-Ти Октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, Братя Миладинови 2, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, България 37, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Възраждане 11, 1, 2, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 8, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 36а, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Опълченска 2, 1, 3, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Победа 5, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Синчец 1, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Стефан Стамболов 26, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Търново 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Христо Ботев 2, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен Ii 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, ТП Център, Банков Офис, с/у Дамяница, ТП Рилски, Тото Пункт
На 17.09.2020 г. /08:16 – 09:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-ти Май 4, 3-ти Март 1, 5-ти Октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, Братя Миладинови 2, България 37, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Възраждане 11, 1, 2, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Ген. Стилян Ковачев 8, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 36а, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Опълченска 2, 1, 3, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Победа 5, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Синчец 1, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Стефан Стамболов 26, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 7, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Христо Ботев 2, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен II 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, Тото Пункт, Тп Център, Банков Офис, с/у Дамяница, ТП Рилски
На 17.09.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-ти май 4, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Братя Миладинови 2, България 37, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 8, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Неофит Рилски 36а, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Стамболов 26, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен Ii 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Тото Пункт
На 17.09.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. / – Банско: 3-Ти Март 1, 5-Ти Октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 11, 1, 2, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Опълченска 2, 1, 3, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Победа 5, Синчец 1, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 7, Христо Ботев 2, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, ТП Център, Банков Офис, с/у Дамяница, ТП Рилски
На 18.09.2020 г. /08:16 – 09:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-ти май 4, 3-ти март 1, 5-ти октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, Братя Миладинови 2, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, България 37, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 11, 1, 2, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 8, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Неофит Рилски 36а, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Опълченска 2, 1, 3, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Победа 5, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Синчец 1, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Стефан Стамболов 26, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 7, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 2, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен Ii 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, Тото Пункт, ТП Център, Банков Офис, с/у Дамяница, ТП Рилски
На 18.09.2020 г. /15:30 – 16:30 ч. / – Банско: 02676.501.4381 , 24-ти май 4, 3-ти март 1, 5-Ти Октомври 7, 9, 6, 13, 8, 10, 3, 11, 4, 5, 1, 12, 17, 24, 10, 22, 23, 16, 25, 18, 21, 29, 20, 15, 27, 31, Акад. Йордан Иванов 1, Алеко Константинов 4, 1, 7, 14, 5, 8, 12, 6, 10, 2, 3, Александър Буйнов 9, 7, 3, 11, 1, 2, 5, Ангел Балев 1, Братя Миладинови 2, България 22, 33, 24, 35, 22, 35, България 37, Бяло Море 12, 8, 10, 7, 4, 12, 2, 3, 6, 9, 1, Велян Огнев 1, 4, 5, 8, 1, 2, 13, 9, 6, 7, 10, 14, 12, 3, Възраждане 1, Пиц, 4, 1, Възраждане 11, 1, 2, Гарибалди 11, 3, 5, 4, 6, 12, 2, 10, 13, 7, 1, 17, 8, 15, 9, Ген. Стилян Ковачев 8, Ген. Стилян Ковачев 2, 50, 1, 8, 4, Георги Бенковски 2, 3, 4, 6, 1, 11, 5, Глазне 17, 39 1, 46, 39, 49, 2, 51, 61, 38, 41, 6, 4, 53, 43, 10, 8, 45, 57, 47, 59, Гоце Делчев 10, 1, 8, 6, 3, Сладкарски Цех, 16, 14а Идент.02676.501.2883.2, 11, 13, 21, 12, 15, 9, 20, 5, 23, 19, 18, 7, Димчо Дебелянов 5, Иван Вазов 5, 19, 11, 13, 7, 9, 12, 9б, 16, 3, 6, 8, 1, 14, 15, 4, 2, 10, 15, Иван Михайлов 16, Иконом К.Чучулайн 34 Хотел, Искър 1, 1а, Любен Каравелов 8, 5, Места 21, Местност Свети Иван Проби, Н.Й.Вапцаров 1, Фонтан, 1, Н.Й.Вапцаров 3, 5, 4, 2, Найден Геров 11 А, 11, Неофит Рилски 15, 12, 6, 7, 9, 16, 11, 8, 14, 5, 20, 18, Неофит Рилски 36а, Никола Вапцаров 2, 6, 8, Офис, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 2, Никола Вапцаров 30, 5, 4, 6, 7, 11, 1, 6а, 9, Опълченска 2, 1, 3, Отец Паисий 27, 32, 24, 31, 31, 19, 29, 26, 1, 22, 25, 25, 30, 28, Охрид 1, 4, 10, 5, 14, 12, 6, 8, 2, Петко Р.Славейков 4, 13, 1, 2, 14, 3, 5, 7, 10, 6, 9, 8, 3, Пирин 2, 8, 6, 12 1, 2, 14, 12, 1, 7, 3, 18, 10, 4, 8, 15, 1, 16, 18, 41, 39, 14, 56, 32, 40, 31, 21, 54, 34, Сфетофар, 37, 38, 20, 42, 44, 37, 28, 25, 39, 16, 34 Магазин 1, 24, 34 Механа, 36, 34 Таван, 40, 29, 34 Магазин, 50, 26, 23, 30, 22, 27, Победа 5, Радон Тодев 17, 20, 6, 1, 11, 2, 18, 12, 8, 4, 3, 1а, 5, 7, 10, 22, 21, 24, 15, 28, 13, 19, 9, Хотел, 46, 30, 42, 39, 38, 34, 48, 32, 40, 33, 28, 35, 27, 44, 36, 37, 29, 31, 23, 25, Св.Димитър Солунски 14, Симеон Молеров 16, 13, 4, 11, Синчец 1, Ст.Л. Костов 1, 10, 13, 6, 11, 7, 9, 12, 15, 3, 8, 14, 4, 5, Стара Планина 4, 7, 13, 1, 10, 8, 6, 5, Стефан Караджа 3, 48, 15, Стефан Стамболов 26, Стефан Стамболов 1, 5, 4, 3, 60, Тодор Александров 7, 3, 5, 1, 11, Тодорин Връх 43, 39, 45, 37, 3, 5, 71, 49, 47, 67, 65, 69, Тома Вишанов 5, Обществена Тоалетна, Търново 7, Търново 6, 10, 9, 2, 5, 3, 8, 4, 1, 7, Хаджи Вълчо 1, 6, 11, 2, 10, 4, 20, 10, 8, 12, 3, 14, 16, Хаджи Кандит 5, Христо Ботев 1, 28, 15, 3, 26, 15 2, 24, 21, 18, 1, 22, 12, 10, 7, 11, 9, 2, 13, 16, 20, 8, 14, 5, Христо Ботев 2, Христо г. Данов 7 Невина, 7, 7 А, Христо Матов 11а, Христо Силянов 6, Цар Асен 14, 4, 2, 1, 12, 10, 8, Цар Иван Асен II 43, 8, Цар Калоян 4, 4, Цар Симеон 54, 48, 4, 67, 5, 6, 63, 61, 54, 1, 52, 56, 54 1, 58 Кафе Диана-7, 56, 57, Цар Симеон 12, Магазин, Павилион, 57 57, 57, 57 1, 51, 36, 38б, 49, 41, 46, 41 1, 34, 43, 47, 32, 53, 36, 30 А, 40, 42 1, 43, 44, 42, Шипка 18, 12, 7, 4, 10, 6, 1, 11, 8, 5, 9, 3, 2, Яне Сандански 1, 10, 9, 11, 2, 8, 6, 5, 12, 4, 3, 14, Янтра 7, 5, 6, 1, 2, 4, Тото Пункт, ТП Център, Банков Офис, с/у Дамяница, Тп Рилски

Община Якоруда
На 16.09.2020 г. /09:30 – 16:30 ч. / – Конарско
На 16.09.2020 г. /08:30 – 12:30 ч. / – Смолево: 038217 Базова Станция Bgl 0126А.