Камера на Живо от Центъра на Разлог

Първенците в „Европейския ден на спорта в училище” – ОУ ,,Никола Парапунов“, организират спортен празник

На 19 май 2016г. (четвъртък) в ще се проведе спортен празник, който включва следните игри и инициативи:

ounpsportenpraznik2016

9:00ч.- състезание по колоездене за учениците от V –VІІ клас. (в двора на училището)
9:45ч.- състезание ,,Бързи, смели, сръчни!“ за учениците от І-ІV клас. (във физкултурния салон на училището)

10:30ч.- разучаване на право хоро- І- VІІІ клас. (в двора на училището)

11:00 ч.- туристически поход за учениците от І- V клас.

11:30 ч.- волейболен турнир ,,Предай опит“, организиран съвместно с ВК ,,Пирин“- Разлог и училищния отбор за учениците от V- VІІ клас. (спортна зала ,,Септември“)

Нека заедно превърнем този ден в истински празник на спорта и радостта!

В проведената през месец септември, 2015г., инициатива „Европейски ден на спорта в училище” от участвалите 340 учебни заведения в страната учениците от училището  заеха  първо  място.

Представители на организаторите от MOVE Week 2015г. поздравиха учениците и учителите за проведените разнообразни спортни дейности в  дните на инициативата.