Камера на Живо от Центъра на Разлог

Променят електронната продажба на дървесина след протест на дърводобивни фирми

Снимката е илюстративна

Югозападното държавно предприятие ще оптимизира платформата за електронна продажба на дървесина до 12 май, така че да облекчи максимално бизнеса. Това заяви директорът на Югозападното държавно предпирятие инж. Дамян Дамянов по време на работна среща с представители на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Благоевградска област. „Ние работим на една нива и като партньори нямаме интерес от противоречия и разминавания. Проблемите са ни общи и трябва да ги решаваме в оперативен порядък и чрез конструктивен диалог”, посочи директорът. Той пое ангажимент в кратки срокове системата да бъде подобрена и усъвършенствана, след което ще бъде демонстрирана пред фирмите. Това беше едно от исканията на ползвателите, които настояват за равнопоставеност при провеждане на онлайн процедурите. Електронни търгове за дървесина се провеждат в цялата страна, като за  ЮЗДП едва 10% от реализираната дървесина е предоставена на бизнеса по този начин.
Освен че осигурява пълна прозрачност на процесите по организация и провеждане на търговете, почти изцяло се елиминира и субективния фактор, което е в интерес и за двете страни.В заключение беше постигнато споразумение за провеждане на редовни срещи за своевременно решаване на възникналите проблеми. Припомняме, че собствениците на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Пиринско недоволстват от трудностите, които срещат при осигуряването на работа. Те  изпратиха  писмо до шефа на Югозападното държавно предприятие Дамян Дамянов, в което посочват  проблемите си. В него те изразяват несъгласието си с реда и начина за дългогосрочното отдаване на дървесина на корен съгласно чл. 75 от Наредбата, който предвижда отдаването да става за 15 години.  Също така смятат, че начинът на отдаване на дървесина чрез електронен търг ограничава принципа на равнопоставеност на всички фирми – участници в търга.