Камера на Живо от Центъра на Разлог

Пълна трагедия! Изоставаме, по заплати, дори от страните на Балканския полуостров

pariРазмерът на средната работна заплата (СРЗ) в България значително изостава и от страните на Балканския полуостров. Това отчита редовното проучване за издръжката на живот на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. Въпреки че в Румъния през последните години доходите бяха орязани, средната работна заплата през 2014 е по-висока от тази в България с 21.9%. СРЗ на Македония е по-висока с 16.6%, на Сърбия с 35%.

Драстични различия в трудовите възнаграждения се регистрират по браншове за една и съща работа в полза на страните от Европейският съюз:

– Производство на облекла – в Испания СРЗ (1606 евро) е с 5.8 пъти по-висока от тази в България; Румъния (402 евро) с 1.4 пъти, Кипър с 3.9 пъти, Полша с 1.9 пъти;
– Производство на лекарствени вещества и продукти – в Испания СРЗ (3480 евро) е с 6.5 пъти по-висока от тази в България; Румъния (1018 евро) с 2 пъти, Кипър с 3.6 пъти, Полша с 2.5 пъти;
– Хотелиерство – Испания (1642 евро) или с 4.4 пъти по-висока, Кипър (1290 евро) с 3.4 пъти, в Полша с 1.8 пъти;
– Образование – Испания с 4.1 пъти по-висока, Румъния (607 евро) с 13.9%, Кипър с 4.4 пъти, Полша (931 евро) с 2.2 пъти.

От КНСБ продължават да настояват за приемане на конкретни мерки за повишаване на доходите:

– приемане на механизъм за нарастване на минималната работна заплата (МРЗ), като най-ниското месечно възнаграждение в страната да се движи в коридора – от линията на бедност, умножена по коефициент 1,3, до 60% от средната работна заплата (в диапазон от 403 до 560-570лв). Така с коефициентът 1,3 минималната работна заплата се гарантира издръжката на един възрастен човек от семейството и едно дете, а горната граница от 60% от средната работна заплата е европейски стандарт;
– да бъде въведена диференцирана МРЗ за завършилите висше образование младежи, работещи по специалността си, като тя бъде установена в Кодекса на труда с коефициент 1.5 от МРЗ за страната (690 лв.);
– от 2018 да се определят минимални заплати по категории персонал. Това, е възможен изход от конфликта с работодателските съюзи, които отказаха да преговарят за минимални осигурителни прагове за 2017.
Източник TrafficNews.bg