Камера на Живо от Центъра на Разлог

Работници се трепят без почивка и без бонуси за празниците в Банско и Разлог

Масово работници се трудят без междуседмична почивка в Банско. Това са установили трудовите инспектори.
57 проверки са извършени в обекти на територията на общините Банско и Разлог през януари. Констатирани са 301 нарушения на трудовото законодателство. Най-честите нарушения са свързани с работното време, неосигуряване на междуседмична почивка, заплащането на труда на официални празници, липса на всички задължителни реквизити в трудовия договор и др. Установени са 4-ма да полагат труд без трудов договор. Съставени са 7 акта за нарушения на трудовото законодателство, обясни шефът на Инспекцията по труда Славянка Симитчийска.
20 жалби са получени в Инспекцията по труда. Сигналите са свързани с неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения за неизползван платен годишен отпуск. Запазва се тенденцията сигнали за неизплатени трудови възнаграждения да се подават след прекратяване на трудовото правоотношение.
По време на проверките са констатирани 874  нарушения, от които 503 броя са свързани с нарушения на здравословните и безопасни условия на труд.
На 4 лица, които са намерени да полагат труд без трудов договор с постановления е обявено съществуването на трудово правоотношение.
Влезлите в сила наказателни постановления за месец януари 2018 г. са 30, с които са наложени имуществени санкции и глоби на нарушителите в общ размер 37 200 лв. Средният размер на глобата от влезлите в сила наказателни постановления е 1329 лв.
Инспекцията по труда е извършила 16 проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително- монтажни работи, включително и на обекти, на които се извършват дейности по санирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Констатирани са 72 нарушения на трудовото законодателство. Най-честите нарушения са свързани с липсата на ежедневен инструктаж на строителните работници, недостатъчен контрол относно използването на личните предпазни средства от работещите, липсата на ограждения, парапети на обектите. За отстраняването им са предприети принудителни административни мерки – 72 задължителни предписания. Съставен е 1 акт за административно нарушение.