Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разликата между бедни у богати у нас е над осем пъти

През 2017 г. бедните хора у нас са 23,4% от населението, сочат данни на НСИ. Според Евростат България е страната с най-голямо социално неравенство – богатите са с 8,3 пъти по-богати от бедните, докато средното ниво за Европейския съюз е пет пъти.

Статистиката сравнява доходите на 20-те процента от населението с най-високи доходи и 20-те процента с най-ниски.

Показателите на други бивши комунистически държави като Чехия, Словакия, Словения, Естония са доста по-добри от средното за ЕС.

Отново според Евростат всеки трети българин живее в тежки материални лишения, т.е. без стоки и услуги, смятани за базисни за достоен живот.
У нас месечните доходи на 1,131 млн. души са до 600 лв., докато едва 33 хил. получават заплати над 5000 лв. При минимална заплата от 510 лв. една голяма част от населението получава по-малко. Причината е, че в по-бедните региони хората масово се наемат на 4-часов работен ден, макар да работят по осем часа.

Източник blagoevgrad.eu