Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разлог е първата община с влезли в сила кадастрални карти

Община Разлог е първата в България с влезли в сила кадастрални карти за всички прилежащи населени места.

На 21.08.2018г. със Заповеди на изпълнителния директор на „Агенция по геодезия, картография и кадастър“ са одобрени кадастрални карти и кадастрални регистри за всички землища на населените места в община Разлог – с. Годлево, с. Добърско, с. Елешница, с. Баня, с. Бачево и селата Горно и Долно Драглище.

Издаване на скици за поземлени имоти и други услуги свързани с Кадастъра се извършват от „Служба по геодезия, картография и кадастър“ – Благоевград и в „Агенция по кадастър“ град Разлог.