Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разлог кандидатства за закупуване на електромобил

ekolazarejdaneОбщина Разлог ще кандидатства по пилотна схема за насърчаване на използването на електрически превозни средства от Националния доверителен екофонд.

По схемата се отпуска субсидиране от 20 000 лв. за изцяло електрически превозни средства и 10 000 лв. за хибридно превозно средство.

Всеки бенефициер може да кандидатства за закупуването на не повече от три превозни средства, като крайният срок за кандидатстване е 30.05.2016 г.
Община Разлог ще кандидатства за закупуването само на един електромобил, а необходимото съфинансиране от нейна страна е 5000 лв.

Според местната власт това ще е съществен принос при реализирането на местната политика за директно или индиректно намаляване на емисиите на парниковите газове, както и че това е благоприятна възможност за общинската администрация, с безвъзмездно предоставени средства за финансиране на част от инвестицията в размер до 85%.