Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разлог се включва в „Мрежата от градове с езера”

Разлог получи официална покана за членство в неправителствената организация „Мрежата от градове с езера”, която е със седалище в гръцката община Дорида и обединява 39 членове от Гърция, Кипър и Албания. Организацията има установени контакти и поддържа връзка с организации в над 60 държави.

Потенциалните сфери на сътрудничество са общо участие с проекти по Европейски програми като LIFE+, Interreg, Европа на гражданите, URBACT и други; общо участие в туристически изложения в Гърция и България, както и в изложения за представяне на местни продукти; общо участие в събития и семинари; споделяне на знания и опит.