Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разложанин се нуждае от животоспасяваща операция. Да помогнем!

„Здравейте, приятели и хора с големи сърца. Живко Ласков от гр. Разлог страда от свръхзатлъстяване и в момента тежи над 220кг. Поради тази диагноза, Живко е получил множество заболявания, като: дислипидемия, захарен диабет, артериална хипертония, гастро-езофагеална рефлуксна болест, сърдечна недостатъчност, хронична венозна недостатъчност, отоци и рани по краката.

В момента е почти неподвижен и се нуждае от животоспасяваща операция, която е отложена за след три месеца, тъй като семейството му не е в състояние да покрие сумата от 11 000лв. необходими за извършването на операцията, допълнителните изследвания и болничен престой.

Живко е един добър човек, който е част от мъжкия църковен хор и част от духовия оркестър на град Разлог.

Молим всеки, който има възможност да помогне, да дари средства по банковата сметка.
Живко има открита банкова сметка в банка ЦКБ:Живко Иванов Ласков
ЦКБ АД Клон Благоевград
IBAN: BG29CECB97904002460900
BIC: CECBBGSFЗаедно можем да върнем Живко към живота!“Източник: Бъди човек – Разлог