Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разложката гимназия започва работа по нов проект, обучава ученици за работа с хора в риск

СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ започва работа по нов проект с тема: „Разпространение на модела „Живот в общност“ – обмен на добри практики в областта на съвместния живот в общност за хора в риск и неравностойно социално положение“. Училището отговаря за академичната част на проекта, чиято цел е не само обмен на добри практики.

Учениците ще бъдат обучени как да работят с хора в риск и неравностойно социално положение. Те ще проучат и опишат опита на институции в България, работещи със социално уязвими групи. В същото време ще помагат на доброволни начала на местни институции. В проекта ще бъдат привлечени основно учениците от клубовете „Млади възрожденци“ и „Хора за хора“, които са разработили специална програма за тази учебна година.

Координатор на проекта е Фондация „Училище за солидарност“ от Испания, а партньорите са Екологично сдружение „Предбалкан“, София, Организация на Малтийския орден в Албания, Социален кооператив „Артемиде“, Италия, Център за социално уязвими групи, Сърбия, Асоциация  „Мери Сийкъл“, Великобритания.

Проектът ще продължи две години. През първата партньорите ще обменят опит, като всеки един от тях ще бъде домакин на среща за представяне на собствената си дейност. През втората година ще се проведат два курса от по 14 дни в координиращата организация – испанската фондация с изключително богат опит с хора в неравностойно положение, работеща повече от 25 години, без да ползва публични средства.

Подготвителната среща се проведе в Италия, където партниращите организации посетиха жилищата за социално уязвими хора – деца без родители, самотни майки с деца,  организирани и поддържани от Социален кооператив „Артемиде“, намиращи се близо до гр. Латиано, окръг Бриндизи.

В срещата взеха участие директорът на училището Мариана Попадийна, преподавателките Кинка Пенджакова, Катя Бранкова и ученичката от 11 клас Микаела Мадолева, която е и секретар и ПР на училищния клуб „Хора за хора“.