Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разложкият съд потвърди глоба от 3 000лв. на хотел „Мурите“ край Разлог

Две глоби в общ размер на 3000 лв. отнесе фирма „Елерокс Мениджмънт“, представлявана от бизнесмена Стоян Стоянов и стопанисваща хотел „Мурите“ в м. Бетоловото край Разлог, за наемане на  работа на непълнолетни лица. Заради нарушението на фирмата са издадени две наказателни постановления и са й наложени две санкции, всяка по 1500 лв., от Инспекцията по труда в Благоевград. Те бяха обжалвани в съда, но потвърдени от разложките магистрати, които ги счетоха за правилни и законосъобразни.

Фирмата е получила солидните глоби, след като Инспекцията по труда стартирала проверка на хотел „Мурите”, при която са установени две непълнолетни лица, които били наети като работници, но без да имат сключен трудов договор и без фирмата да е получила разрешение от Инспекцията по труда да наема такива лица на работа. По време на проверката зад бара до външния басейн на хотела инспекторите заварили непълнолетно момче, което било в работно облекло – черен панталон, бяла риза и черен елек, и приготвяло напитки, които били разнасяни от сервитьорите. Непълнолетно момиче е било установено пък в ресторанта на хотела. То също било с работно облекло и зареждало масите в обекта.

При попълване на декларация за установяване законността на трудово правоотношение при предоставяне на работната сила и двамата непълнолетни работници посочили, че работят там отпреди няколко дни и имат сключени договори с определено работно време и трудово възнаграждение.

При последвалата справка в регистъра на дирекция „Инспекция по труда” за издаваните разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, инспекторите установили, че фирмата на Ст. Стоянов не е подавала искане и съответно не е й е издавано разрешение за работа на двамата непълнолетни.

На дружеството жалбоподател беше даден 14-дневен срок за обжалване на решението пред Благоевградския административен съд.

Източник toppresa.com