Камера на Живо от Центъра на Разлог

Разложкото депо ще приема догодина отпадъците на Благоевград и още 4 общини

Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Разлог даде съгласието си Благоевград и още четири общини да ползват депото в планинската община.

Ще бъде сключен договор за времето от 1 януари 2018 г. до въвеждане в експлоатация на Регионална система за управление на отпадъците край Благоевград, което ще се ползва и от общините Симитли, Бобошево, Кочериново и Рила. Дотогава петте общини ще возят боклука до новоизграденото депо край разложкото село Баня и ще плащат по 70 лева за депониране на 1 тон отпадъци. Годишно Благоевград и останалите общини генерират 38 000 тона смет.
Председателят на РСУО-Разлог и кмет на общината Красимир Герчев бе упълномощен да подпише проектодоговора по Закона за управление на отпадъците. Депото в момента се ползва от общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда. От първия ден на следващата година обаче ще приема отпадъците от още 5 общини.

Причината за това е, че до 31 декември община Благоевград е длъжна да закрие сегашното депо за битови отпадъци край село Бучино и да преустанови използването му. Вече няколко години върви процедурата за изграждането на ново Регионално депо на същото място. Заради обжалване на ОВОС от страна на екологични организации реализацията се забави с почти две години. Вече има избран изпълнител на новото депо. Ако няма обжалване, то през юли-август догодина то може да е готово. Стойността му е 22 918 000 лв. с ДДС, от тях 17 млн. лв. са от ПУДООС, останалите трябва да се отпуснат от финансовото министерство с постановление на Министерски съвет.

Сметките сочат, че за година за извозване до новото и модерно депо в Разлог на отпадъците ще са необходими най-малко 12 милиона лева, което е непосилен финансов ресурс за общините. Затова е необходима финансова помощ от държавата.

Източник toppresa.com