Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ремонтират селскостопанската гимназия в Разлог

pgmssfrontЦелта е да се повиши енергийната ефективност в основната сграда и сградата на общежитието на Професионална гимназия по механизация на селското стопанство в града. Ще се достигне по-висок клас енергопотребление в училището и общежитието, както и ще се намалят разходите за електроенергия.Подобрението на материалната база ще доведе до повишаване на привлекателността на гимназията сред учениците, както и създаване на условия за модерни образователни услуги.

Освен прилагането на мерки за енергийна ефективност, в проекта е предвидено закупуване на оборудване и техника, необходими за провеждане на учебните практики и демонстрации по направления „Фермер”-специалност „Производител на селскостопанска продукция”, „Монтьор на селскостопанска техника” – специалност „МСС” и „Техник-растениевъд”-специалност „Растителна защита и агрохимия”.
Сред предвидената за закупуване техника са трактор до 75 к.с., плуг-обръщателен трикорпусен, култиватор за окопни култури-трисекционен и петсекционен, сеялка за точна сеитба-шестредова, картофосадачка–двуредова, картофовадачка–двуредова, стенд за изпитване на ГНП помпи-редови и роторен тип, доилен агрегат, маститен детектор, автоматична поилка за овце, биноколарен микроскоп, зевник за коне, универсален струг с универсални и допълнителни принадлежности, универсална металообработваща фреза, заваръчни апарати, оранжерия, комбиниран уред за измерване на pH и влажност на почвата и други. Предвидено е и закупуване на оборудване за кухнята в общежитието.

В ПГ по МСС се обучават и работят 230 ученици и учители. С Решение на Министерски съвет от 21 септември училището е общинска собственост.