Камера на Живо от Центъра на Разлог

Ремонтът на ПГМСС в Разлог върви с пълна пара

В следващите месеци предстои да се изпълнят дейности по пълното реновиране и модернизиране на базата на учебното заведение.

По проекта в учебния корпус и в общежитието ще се извърши цялостен ремонт на покрива, топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати. Ще се обновят фоайета, коридори, кабинети и работилници.

Ремонтните дейности ще обхванат и електрическата инсталация, балконските парапети.
В общежитието ще се изгради нова отоплителна инсталация на пелети, а в учебния корпус ще бъде подменен котела с нов, който има по-висок коефициент на полезно действие,.

Изпълнението на проекта ще доведе до модернизация на образователна инфраструктура, както и подобряване на качеството на обучителния процес.