Камера на Живо от Центъра на Разлог

Рокади! Прокурор Костадин Прешелков отива в Окръжна, в Разлог прокуратурата с нов заместник

Прокурор Костадин Прешелков от Районната прокуратура в Разлог е повишен в длъжност прокурор в Окръжна прокуратура-Благоевград след решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

С решение на колегията от юли месец 2017 г. са повишени/преместени класираните кандидати по обявения конкурс, но един от тях депозира заявление за отказ от заемане на длъжността в законоустановения едномесечен срок за встъпване, поради което същата остава вакантна. Костадин Прешелков е следващият класиран кандидат в конкурса и онзи ден висшите магистрати са гласували неговото повишение и преместване.

Костадин Прешелков беше кандидат за шеф на разложката прокуратура при обявения през 2010 г. конкурс за административен ръководител. Висшите магистрати обаче гласуваха доверие на настоящия ръководител Ружена Кондева, която през 2015 г. бе преизбрана от ВСС и остана начело на държавното обвинение.
В същото време Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Мирослав Каназирев от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-районен прокурор“ на Районна прокуратура – Разлог, и назначи Васил Кирилов Чекански.

Прокурор Чекански има над 18 години юридически стаж в системата на Прокуратурата на Република България. В периода 2001 г. – 2003 г. е младши прокурор в Районна прокуратура – Разлог, след което е назначен на длъжност „прокурор“.

Източник viaranews.com