Камера на Живо от Центъра на Разлог

РСПБЗН-Разлог: ВНИМАНИЕ!!! Зачестиха произшествията с отоплителни уреди!

В тази връзка, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ Разлог апелира към всички граждани за повишено внимание и спазване на някои основни правила по време на отоплителния сезон:


– Не оставяйте включени електрически и нагревателни уреди без наблюдение!
– Да не се допускат до експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди!
– Върху или в близост до електрическите уреди никога не оставяйте горими материали и предмети.
– Да се предвиди отстояние от печките на твърдо гориво до горими предмети не по-малко от 50 см.
– Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно.


Поръчайте книгата „Да запазим българското“ от този линк!

– Да се проверят комините и при необходимост да се почистят от налепи и сажди.
– Не изхвърляйте остатъците от печките на твърдо гориво в контейнерите и кошовете за отпадъци!
– Не оставяйте за сушене около отоплителните уреди дрехи и други запалими материали.
– Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!  Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!