Камера на Живо от Центъра на Разлог

РСПБЗН – Разлог напомня правилата за пожарна безопасност през предстоящия летен сезон

Абсолютно е забранено изгарянето горими отпадъци, суха растителност и други растителни остатъци;

Забранено е паленето на открит огън и използването на открити огнеизточници в земеделските площи;

Забранено е паленето на огън в близост до горски масиви и селскостопански постройки;

Гражданите да не изхвърлят угарки от цигари през прозорците на моторните превозни средства при пътуване.

В никакъв случай де не се пали огън за почистване на междублоковите пространства в населените места.

Да не се пали огън в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности и складове за горими материали;

Да не изхвърлят фасове в близост до горски и земеделски площи.Извършват се постоянни проверки в земеделските и горски земи за спазване на изискванията за пожарна безопасност. При констатиране на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност спрямо гражданите ще бъдат предприемани административно-наказателни мерки.

При възникване на пожар гражданите да сигнализират на тел. 074780363 или на тел. 112.

РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – РАЗЛОГ

Последвайте ни: