Камера на Живо от Центъра на Разлог

Надежда за саниране на 14 блока, две училища, читалището, туристическата спалня и интерната в Разлог

Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа договори с представители на 14 жилищни сгради в Разлог за кандидатстване по програма „Региони в растеж“.

saniraneblok

Предмет на всеки подписан договор е обновяване за енергийна ефективност на сграда в рамките на проект за енергийна ефективност на жилищни сгради по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2014-2020 г.
Подписаните договори определят основните задължения и отговорности на страните във връзка с организацията и изпълнението на дейностите и услугите по обновяване за енергийна ефективност, както и обхват на дейностите по обновяване на многофамилната жилищна сграда: изработване на обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, свързани с изискванията по член 169, ал. 1 (т. 1-5) и ал. 2 от ЗУТ и технически паспорт на сградата; изготвяне на обследване за енергийна ефективност на сградата; разработване на инвестиционен технически/работен проект за нуждите на обновяването и оценка за съответствието; изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР); строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол.

Основните критерии за кандидатстване за саниране са броят на самостоятелните обекти в сградите, начина на строителство, датата и годината на проектиране, както и разположението, спрямо строителните граници на населеното място. Оценителната комисия работи по зададените критерии, след което предстои кандидатстване и проверка на място, както и архитектурно заснемане.

14-те блока, отговарящи на критериите, обхващат общо 19 690 кв. м площ, а финансовият ресурс за изпълнението на проекта за енергийна ефективност е 3 600 000 лв. за Разлог. По този проект ще бъдат санирани още 5 обществени сгради – НЧ „15.09.1903-1909г.”, СОУ„Братя Каназиреви”, ОУ „Никола Парапунов”, Туристическата спалня и Интернатът.

Целта на програмата е да се удължи животът на блоковете като конструкци. Ще бъдат подменени дограми и изолации, а в общите части предстои боядисване и подмяна на осветление.

Срокът, в който могат да се представят проекто-предложенията в МРРБ, е 31 май.

Списък на блоковете:

Сдружение Адрес
1 СС „Розовият Блок“ гр. Разлог, ул. „Изворите“ 99
2 Блок „Александър Стамболийски” гр. Разлог, ул. „Александър Стамболийски” 86
3 СС „Предела“ гр. Разлог, ул. „Опълченска“ 2
4 СС „Блок Гоце Делчев“ гр. Разлог, ул.“Гоце Делчев“ 1
5 СС „Язо-13“ гр. Разлог, ул. „Георги Бенковски“  1
6 СС „Военния Блок“ гр. Разлог, ул. „Цар Иван Асен II, бл.2
7 СС „Голак“ гр. Разлог, ул.“Христо Ботев“10
8 СС „15 Ятака“ гр. Разлог, ул. „Цар Иван Асен II, бл.1
9 СС „Блок Илинден“ гр. Разлог, ул.“Илинден“ 10
10 СС „Старата Аптека“ гр. Разлог, ул.“Христо Ботев“9
11 СС „НАДЕЖДА“ гр. Разлог, ул. „Шейново“ 4
12 СС „Mехомия“ гр. Разлог, ул. „Иконом Никола Ангелов“ блок 001
13 СС “ Град Разлог Община Разлог улица Шейново Номер 6 Входове А и Б гр. Разлог, ул. „Шейново“ 6
14 СС „НАДЕЖДА“ БЛОК4 гр. Разлог, ул. „Иконом Никола Ангелов“ блок 004