Камера на Живо от Центъра на Разлог

Сдружение „Алтернативи Интернешънъл“ стартира изпълнението на нов проект

Проектът стартира със среща между партньорите от България, Австрия, Италия и Испания и се проведе в Разлог между 23 и 25 октомври.

Проектът Volunteers 4 All, чийто координатор е Алтернативи Интернешънъл, има за цел да създаде онлайн курсове и методологии за младежки и социални работници и доброволци в сферата на дигиталните умения и работата със социални медии, в работата им с мигранти и бежанци.
Проектът ще продължи в следващите 2 години и е насочен към създаване на иновационни модели, практики и инструменти, които да подпомогнат организациите, работещи в сферата на миграцията.

Проектът се финансира от програма Еразъм+ и ще включва събития във всички партньорски страни.