Камера на Живо от Центъра на Разлог

Сдружение Алтернативи Интернешънъл е домакин на международна среща с участници от 10 страни

Между 15 и до 20 май сдружението реализира семинар за установяване на контакти  между 10 организации, работещи в сферата на Европейска доброволческа служба (ЕДС) от Европа и Евросредиземноморието– България, Румъния, Македония, Испания, Полша, Йордания, Египет, Тунис, Мароко и Алжир.

Всички участници в проекта са представили на партньорските организации, които са активно включени в дейностите на организациите. Проектът “EVS Global” се осъществява с финансовата подкрепа на програмата Еразъм +. Целта на проекта е установяване на контакт между организациите и стимулиране на сътрудничество за обмен на доброволци между Европа и Евросредиземноморските страни, да се повишат знанията и компетенциите на хората, ангажирани с управлението на проекти по Европейска доброволческа служба, както и да се споделят опит и добри практики.
През изминалите дни, участниците имаха възможност да се опознаят, да представят организациите, които представляват, да споделят знанията и уменията си в сферата на ЕДС, както и да научат повече информация за начина на провеждане на ЕДС в Средиземноморските страни.

През оставащите дни, участниците ще имат възможност да обсъдят различни методи за усъвършенстване на европейска доброволческа служба, както и да обмислят бъдещите си партньорства.

Домакините изненадаха своите гости с незабравима българска вечер-Баба Лена, Баба Яна и Дешка Кротева от къща Дешка -Драглище представиха традиционни обичай, песни и танци, а също така заедно с гостите приготвиха традиционна българска баница.