Камера на Живо от Центъра на Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“ с допълнителни стипендии за високи успехи

ubrkan1Седем елитни гимназии в Пиринско са сред 94-те училища в страната, утвърдени от Министерството на образованието и науката за получаване на допълнителни стипендии за високи образователни успехи.
Това са: ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ – Благоевград, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград, ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев, Гимназия „Яне Сандански” – Сандански, Гимназия „Пейо Яворов“ – Петрич, СОУ „Братя Каназиреви“ – Разлог.
Възпитаниците на 7-те учебни заведения записаха най-висок успех на тазгодишните държавни зрелостни изпити.
Просветното ведомство отпуска допълнителните средства за постигнати много добри образователни резултати. Парите се предоставят на основание на правителствено постановление от 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.
Средствата са целеви за изплащане на стипендии на учениците в гимназиален етап – от IX до XII клас. Училищните ръководства ще разработят критериите, според които ще се разпределят стипендиите между учениците.
Училищата са разпределени в 7 групи в зависимост от средните резултати, които са постигнали на държавните зрелостни изпити за последните пет години.
В първа група е СОУ „Братя Каназиреви“ – Разлог. Училището ще получи по 50 лв. за всеки ученик в дневна и индивидуална форма, след завършено основно образование.
В трета група попадат двете благоевградски гимназии ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ и ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, които бяха първенци по среден успех на матурите. Те ще получат по 50 лева за всеки ученик в дневна и индивидуална форма.
По 50 лева за ученик получават и училищата в седма група – ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев, Гимназия „Яне Сандански“ – Сандански и Гимназия „Пейо Яворов“ – Петрич.