Камера на Живо от Центъра на Разлог

Спрей превръща всяка повърхност в сензорен панел (видео)

Интегрирането на технологията за пръскане на материали и 3D печат се нарича ProtoSpray и позволява да превърнете почти всяка повърхност в сензорен панел.

Демонстрационният видеоклип показва процеса на пръскане на ProtoSpray върху повърхността на куб, полусфера или циклична тръба.

Целта на видеото е да демонстрира широките възможности на новата технология. Използвайки технологията ProtoSpray, 3D-отпечатаната основа се комбинира с електроди и равномерно нанесен слой от електролуминесцентно мастило (EL).По този начин сензорните дисплеи вече могат да се поставят върху повърхности с всякаква конфигурация и не се ограничават до плоски екрани.

Източник: fakti.bg