Камера на Живо от Центъра на Разлог

Сръчни ръчички изработиха макети на екологично селище

Сръчните ръчички, на учениците от III „б“ клас, в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Белица, изработиха, през миналата седмица, макети на екологично селище, в което се използва енергията на вятъра и слънцето.

Превозните средства не замърсяват въздуха. Има много зеленина и места за отдих.

Децата работиха заедно със своята класна ръководителка Цветана Кондакова.