Камера на Живо от Центъра на Разлог

СУ „Бр. Каназиреви“ обявява конкурс, посветен на 100-годишнината от създаването на гимназията

Ученическият парламент към СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ обявява конкурс,  посветен на 100-годишнината от създаването на училището. Ще има и награди!

Категории:

1-4 клас – рисунка на тема „Моето училище“

5-8 клас – рисунка, стихотворение, есе на тема „Разложката гимназия“ и „Какво харесвам в моето училище?“

9-12 клас – рисунка, есе, стихотворение, видеоматериал (не повече от 10 минути) на същите теми.

Краен срок – 3 май 2017г.