Камера на Живо от Центъра на Разлог

Съдът в Разлог отмени глоба от 3000 лева на кмета на община Белица

rsadrazlogРайонният съд в Разлог отмени наказателно постановление издадено от директора на РИОСВ-Благоевград спрямо кмета на община Белица Радослав Ревански. Става дума за глоба от 3000 лева за това, че на 30 март тази година в речните легла на три от реките,  намиращи се на територията на община Белица, не са предприети мерки за предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци, с което са създадени незаконни сметища. Тогава е съставен констативен протокол, с предписание да се почистят замърсените участъци на речните корита, а отпадъците транспортирани за депониране, за което писмено да се уведоми РИОСВ, в срок до 30 май.

На 27 юни е издадено наказателно постановление от директора на РИОСВ- Благоевград, с което на кмета Ревански е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 3000 лева. Радослав Ревански е обжалвал наказателното постановление пред Районен съд-Разлог, като незаконосъобразно и моли съдът да бъде отменено изцяло.

От събраните по делото гласни и писмени доказателства е установено, че дадените предписания в констативния протокол са изпълнени в указания срок, преди издаването на акта за установяване на административното нарушение. Следователно, не е налице приетото от наказващия орган бездействие на кмета на община Белица. Освен това съдът констатира, че от изложените обстоятелства в наказателното постановление не става дума за какво конкретно нарушение е ангажирана отговорността на Радослав Ревански в качеството му на кмет, както и какво не е изпълнил и кои свои задължения е нарушил.

Също така не са посочени какви конкретни мерки не са предприети. Така магистратите отмениха наказателното постановление спрямо кмета Радослав Ревански като незаконосъобразно.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщението на страните пред Административен съд-Благоевград.

Източник DarikNews.bg