Камера на Живо от Центъра на Разлог

Съдът отмени глоба от 600 лева на горски стражар

Районен съд-Разлог отмени наложена глоба в размер на 600 лева на горския стражар Х. Анастасов затова, че не е изпълнил задълженията си да опазва поверените му горски територии от незаконна сеч.

На 19 февруари тази година горски инспектори извършили проверка в присъствието на Анастасов и констатирали незаконна сеч на 59 броя немаркирани бели борови дървета на територията на Териториално поделение „Държавно горско стопанство-Разлог“, която била възложена за опазване на горския стражар.

В присъствието на двама свидетели на Анастасов е съставен акт, въз основа на който Регионалната дирекция по горите- Благоевград е издала атакуваното наказателно постановление, с което е наложено наказание „глоба“ от 600 лева, което Анастасов обжалва.

Магистратите в Разлог счетоха, че в случая акта за установяване на административно нарушение и наказателното постановление не съдържат точно описание на конкретните действия, които жалбоподателят е извършил или не в охранявания от него горски участък.

Също така съдът счете, че не са изяснени напълно обстоятелствата по административното нарушение, не са посочени доказателствата които го потвърждават, което води до незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Така съдът отмени наказателното постановление срещу Х. Анастасов, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните пред благоевградския административен съд.

Източник DarikNews.bg