Камера на Живо от Центъра на Разлог

Съчетание на музика от 7 държави и 35 млади музиканти, от различни култури, от 1-ви до 10-ти май в Разлог и Баня

Невероятна възможност за хора с артистичен дух и желание за междукултурно общуване.

Желаете ли да се включите в едно неописуемо преживяване, което ще съчетае музика от 7 държави (Италия, Испания, Румъниия, Унгария, Гърция, Латвия и България) и 35 млади музиканти (професионални и аматьори) от различни култури? Те ще се опитат да създадат общи музикални произведения на следните теми: толерантност, уважение, мирно съжителство, социално включване и борба с расизма и радикализма.

Можете да се вземете участие в проекта, който се организира от сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“, °Music as Universal Spice for lntercultural Communication“ – Music и ще се проведе от 1-ви до 10-ти май в гр. Разлог и с. Баня и се финансира от програма Еразъм+
Единственото нещо, което е нужно, за да се включите в това предизвикателство е да притежавате музикален талант музикален инструмент или певчески умения), да сте от региона на Банско и Разлог и да сте готови да общувате на езика на музиката.

Очакват ви много усмивки и забавпения.

За повече информация можете да ни посетите в нашия офис. който се намира в сградата на „Телевизора“ в гр. Разлог ипи на следните контакти:

email: tkostadinka@gmail.com

тел.:
0882002058 — Вальо
0896836886 — Рени