Камера на Живо от Центъра на Разлог

С близо 56 хил. души е намаляло населението на България за година

С почти 56 хил. души е намаляло през 2017 г. трудоспособното население у нас. За този период страната са напуснали над 31 хиляди българи като всеки втори от тях е бил на възраст между 20 и 39 години.

Това показва докладът за изпълнение на демографската стратегия за миналата година, цитиран от „Дарик“.

Сред изводите в него се вижда ясно намаляване и застаряване на населението, от една страна, но и повишаване на средната продължителност на живота, повече сключени бракове и по-малко разводи.

Към 2017 г. в България е имало близо 4 248 000 души в трудоспособна възраст. За една година обаче техният брой е намалял с почти 56 хиляди. Намалява и общият брой на населението – с близо 52 хиляди души за една година. Основната причина за това е естественият отрицателен прираст.

В доклада като положителни тенденции се посочват намаляващата детска смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота – около 75 години. Значителна обаче е разликата при различните полове – докато при мъжете средната продължителност на живота е малко над 71 години, при жените тя надвишава с малко 78 години.

Въпреки че раждаемостта продължава да намалява, по-малко са и регистрираните аборти – малко над 24 хиляди, при над 64 хиляди раждания – своеобразен рекорд от 50-те години насам.

Същи така положителна тенденция е и намаляването на разводите у нас – те са със 192 по-малко от 2016 г.

Що се отнася до миграцията, през 2017 г. страната са напуснали малко над 31 хиляди души, а в България са се заселили около 26 хиляди лица, българи и други граждани, най-вече от Турция, Русия и Германия.Около 18 хиляди души са се преместили да живеят в столицата, а 162 селища са били без нито един жител. Докладът отчита и повишаване на реалните доходи на хората, като нарастването е с 5,5 процента спрямо предишната година.

Най-разпространеният предмет в дома на българите е телевизорът – 99,3% от тях имат поне един телевизор. На второ място е хладилникът, а на трето място пералната машина, като около 2 процента от хората нямат такава, защото смятат, че не им е нужна.

2 млн. българи са напуснали страната за последните 30 г.

Според НСИ за 30 години – между 1984 и 2016 г.,, България е напусната от 1,85 млн. български граждани.

И според изчисленията излиза, че 52% от намалението на населението на страната през този период се дължи на отрицателния естествен прираст, а другите 48% – на нетната емиграция.

Нетна емиграция е броят на хората, който се получава, като от напускащите страната се изваждат тези, които се завръщат в нея. Според последния годишник на НСИ, който е за 2017 г., броят на напусналите България през тази година е бил 35 хил. души, а броят на завръщащите се – 25 хил. души. Т.е. нетната емиграция е била само 10 хил. души.

През последните години тя непрекъснато намалява и според много специалисти скоро ще се стигне до момента, в който ще стане нула.

„Въпрос на хипотези е, но ако говоря като експерт, а не като председател на НСИ, очаквам в близките години този баланс да стане положителен. Т.е. колкото човека напускат България, толкова и да се връщат. Може би ще стане в рамките на около 5 години“, каза пред „24 часа“ председателят на НСИ Сергей Цветарски.

Това е реално да се случи според него, защото зависи изцяло от мерки, които политиците могат да вземат, например да направят страната по-привлекателна за живеене и това да продължи достатъчно дълго време.

Много по-трудно е според Цветарски да се управлява раждаемостта, която си е лично решение на човека и никой не може да оказва влияние върху нея.

Колкото до самата раждаемост, около нея също има много митове. По-ниска от сегашната раждаемост в България според данните е имало през 1997 г.

Тогава е достигнато дъното на кризата и българите по всяка вероятност са реагирали с временното отлагане на тези лични планове.

След 2000 г. раждаемостта започна да се повишава и от 1,2 промила през 1997 г. сега вече е 1,6 промила. Но въпреки всичко естественият прираст продължава да е отрицателен, тъй като смъртността е по-висока.

Източник dartsnews.bg